Program bezpečnostního výzkumu MV ČR

Aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby IZS

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
Program: Program bezpečnostního výzkumu ČR
Identifikační kód projektu: VI20172020052
Příjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel příjemce: Ing. Martin Seidl, Ph.D., katedra strojírenské technologie
Spolupříjemce: Clean air s.r.o.
Interní číslo TUL: 16298
Doba řešení: 2017-2020