TA ČR - EPSILON

Vývoj nové řady protipožárních čerpadel do extrémích podmínek

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: EPSILON (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TH03010378
Příjemce: Pavliš a Hartman spol. s r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D., katedra energetických zařízení
Interní číslo TUL: 17036
Doba řešení: 2018-2020

 

Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: EPSILON (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TH02020799
Příjemce: TOP ALULIT s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Jiří Machuta, Ph.D., katedra strojírenské technologie
Interní číslo TUL: 17025
Doba řešení: 2016-2019