TA ČR - EPSILON

Vývoj produktu pro automobilový průmysl ze slitiny AlSi5Mg

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: EPSILON (2011-2016)
Identifikační kód projektu: TH02020799
Příjemce: TOP ALULIT s.r.o.
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Řešitel spolupříjemce: doc. Ing. Jiří Machuta, Ph.D., katedra strojírenské technologie
Interní číslo TUL: 17025
Doba řešení: 2017-2019