Zaměření » Aktivity » Vybavení

» MATERIÁLY

KATEDRA MATERIÁLU » KMT

Laboratoř mikroskopie a obrazové analýzy

Laboratoř studia přírodních materiálů

Laboratoř tvorby a hodnocení tenkých vrstev

Laboratoř testování mechanických vlastností materiálů

Laboratoř geopolymerních materiálů

» MECHANIKA

KATEDRA ENERGETICKÝCH ZAŔÍZENÍ » KEZ

Laboratoř hydrodynamiky a kavitace

Laboratoř numerické analýzy a technických výpočtů

Laboratoř optických a vizualizačních metod

Laboratoř technických měření a termofyzikálních vlastností látek

 

KATEDRA MECHANIKY, PRUŽNOSTI A PEVNOSTI » KMP

Laboratoř experimentální mechaniky

Laboratoř biomedicínských prototypů

» KONSTRUKCE

KATEDRA TEXTILNÍCH A JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ » KTS

Laboratoř textilních strojů
Laboratoř digitálního prototypu
Laboratoř jednoúčelových strojů

Laboratoř přístrojové techniky

Laboratoř strojů na výrobu nanovláken

Experimentální laboratoř konstrukce strojů

 

KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ » KST

Laboratoř aplikované mechaniky

Laboratoř CAD a FEM

Laboratoř Designu a PLM

Laboratoř komfortu sezení

 

KATEDRA ENERGETICKÝCH ZAŔÍZENÍ » KEZ

Laboratoř energetických zařízení a obnovitelných zdrojů energie

 

KATEDRA SKLÁŘSKÝCH STROJŮ A ROBOTIKY » KSR

Laboratoř sklářských strojů

Laboratoř numerických simulací

Laboratoř strojového vidění

Technologická laboratoř

Laboratoř pneumatických pohonů

Laboratoř robotiky

 

KATEDRA VOZIDEL A MOTORŮ » KVM

Laboratoř vozidel a motorů

Laboratoř technické diagnostiky

 

KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE » KSA

Laboratoř aplikované kybernetiky

Laboratoř pneumatických systémů

Laboratoř počítačů a programování

» TECHNOLOGIE

KATEDRA STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE » KSP

Laboratoř zpracování plastů

Laboratoř zkoušení plastů

Laboratoř simulací technologických procesů

Laboratoř tvářecích procesů

Laboratoř teplotně-napět´ového zkoušení materiálů

Laboratoř svařování

Laboratoř mechanických zkoušek a tribologie

Laboratoř lepení

Slévárenská laboratoř

Laboratoř experimentální metalurgie

Metalografická laboratoř

 

KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE » KOM

Laboratoř třískových technologií a procesů

Laboratoř strojírenské metrologie

 

KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE » KSA

Laboratoř 3D měření a digitalizace, reverse engineering

Laboratoř CNC strojů

Laboratoř Digitální továrny a simulace výrobních systémů

Laboratoř rapid prototyping