Tradice a nové směry

MATERIÁLY

 • Intermetalické slitiny
 • Geopolymerní systémy
 • Plazmové úpravy povrchů
 • Nedestruktivní zkoušení

MECHANIKA

 • Mechanika tekuté fáze
 • Mechanika tuhých těles
 • Mechanika poddajných těles

KONSTRUKCE

 • Textilní a jednoúčelové stroje
 • Inovace strojů a zařízení
 • Sklářské stroje a robotika
 • Energetická zařízení
 • Vozidla a motory
 • Výrobní systémy

TECHNOLOGIE

 • Zpracování plastů a kompozitů
 • Tváření a tribologie
 • Svařování
 • Slévání
 • Obrábění
 • 3D technologie