MATERIÁLY

  • Kovové a nekovové materiály
  • Polymerní materiály a kompozity
  • Intermetalické slitiny
  • Povrchové úpravy a tenké vrstvy
  • Bioinženýrství
  • Nedestruktivní zkoušení