MECHANIKA

Mechanika poddajných těles

 • Výzkum v oblasti mechaniky pokročilých materiálů
 • Kompozitní materiály, SMART struktury (Ni-Ti)
 • Pěny
 • Biomechanika
 • Návrh a diagnostika implantátů
 • Optimalizace chirurgických zákroků a implantátů
 • Komfort na sedačkách
 • Experimentální, tahové, dynamické, únavové zkoušky, měření tření a tvrdosti materiálů
 • Identifikace materiálových konstant a tvorba nových matematických modelů
 • Numerické simulace
 • Nelineární materiály, kontakty, únavové problémy

Mechanika tuhých těles

 • Výzkum v oblasti mechaniky vibrací
 • Aktivní tlumení – tlumiče
 • Gyroskopická stabilizace
 • Rotorová dynamika
 • Analýza a syntéza mechanismů
 • Experimentální zkoušky, měření výchylek, rychlostí a zrychlení, měření a analýza vibrací, SBS simulace, nelineární materiály, kontakty, únavové problémy

Mechanika tekuté fáze

 • Výzkum v oblasti syntetizovaných proudů
 • Výzkum v oblasti termoakustiky
 • Výzkum v oblasti kavitace
 • Výzkum v oblasti ejektorů
 • Výzkum v oblasti přenosu tepla a hmoty
 • Výzkum interakce ultrazvuku s pevnou stěnou
 • Měření materiálových vlastností látek