Technologie

Zpracování plastů a kompozitů

 • Výzkum v oblasti plastů, biopolymerů, kompozitů, nanokompozitů a mikrokompozitů
 • Výzkum v oblasti kompozitů s přírodními vlákennými plnivy
 • Výzkum v oblasti snižování hmotnosti
 • Výzkum v oblasti klasických i progresívních technologií a procesů zpracování plastů
 • Výzkum v oblasti monitorizace a parametrizace procesů
 • Simulace technologických procesů

Tváření kovů

 • Výzkum mechanických a technologických vlastností plechů a materiálů pro stavbu karoserie
 • Počítačová podpora technologických procesů plošného tváření kovů
 • Hodnocení tvářitelnosti, posouzení způsobu zpracování dle mezních hodnot přetvoření
 • Komplexní analýza deformace pomocí optického zařízení
 • Tribologie, hodnocení maziv, povrchů a substrátů
 • Výzkum v oblasti lepidel používaných při stavbě karosérie automobilu

Svařování

 • Výzkum svarových spojů, postupů svařování a pájení
 • Výzkum parametrů obloukového svařování a odporového svařování, MAG svařování
 • Teplotně-napěťová analýza, mikro a makrostruktury svarových spojů
 • Svařování litin, aluminidů
 • Simulace technologických procesů svařování

Slévání

 • Výzkum metalurgických procesů při výrobě šedé a tvárné litiny a hliníkových slitin
 • Výzkum řešení teplotního režimu forem a tuhnoucích odlitků, měření dilatací slévárenských slitin při jejich tuhnutí a chladnutí a měření plynatosti formovacích a jádrových směsí
 • Mikroskopie odlitků a spektrometrie
 • Numerická simulace technologických procesů slévání (magma)

Obrábění a projektování

 • Výzkum oblastí týkajících se kalibrací a stanovení nejistot měření
 • Výzkum a optimalizace parametrů obrábění
 • Výzkum v oblasti ekologie procesních kapalin
 • Kontrola kvality povrchu a podpovrchových vad, analýza defektů, měření parametrů drsnosti povrchu
 • Zvyšování produktivity výroby