Užitečné odkazy

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj v ČR

Informační systém výzkumu a vývoje

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

 

Hodnocení univerzit
QS World University Rankings

 

Info
MInisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Úřad vlády České republiky - Rada pro VVI

Česká konference rektorů

Nezávislé informace o vědě a výzkumu


Legislativa
Předpisy ČR
Předpisy Evropských společenství
Doporučené postupy a vzorové smlouvy
Úřad průmyslového vlastnictví

 

Poskytovatelé podpory pro VaV

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo obrany

Ministerstvo školství

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo kultury

 

Evropský výzkum

Národní portál pro evropský výzkum

HORIZONT 2020

Technologické centrum AV ČR

CORDIS

Databáze partnerů do projektů na serveru CORDIS
Národní portál pro evropský výzkum


Finanční fondy
Fondy EU

Fondy Evropské unie


Evropská unie
Stálé zastoupení ČR v EU

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu - CZELO

 

Vysoké školství

Vysoké školství ve světě