DZS - Akademická informační agentura - Studium a stáže v zahraničí

 

  • Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny v následujících skupinách podle způsobu přidělování, a to:

1. Rozpis kvót - stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným veřejným vysokým školám v ČR. O tato  stipendijní místa se mohou ucházet pouze zájemci z daných škol.

2. Výběrová řízení - o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol v ČR.

 

Nabídky jiných stipendií Jiná stipendia - nabízených mimo rámec mezivládních dohod a další nabídky ke studiu v zahraničí

 

 

 

AKTUÁLNĚ:

 

Stipendia na základě mezinárodních smluv

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ. Studijní a výzkumné pobyty proběhnou v akademickém roce 2021/2022, letní kurzy se uskuteční během léta 2021. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

 

 

1/ JAPONSKO

 

Nabídka víceletých stipendií ke studiu v Japonsku od roku 2022.

 

(1) Japonské ministerstvo školství Monbukagakusho každoročně vypisuje nabídku stipendií k absolvování studijních a výzkumných pobytů pro studenty a absolventy VŠ (typ „Research Students“). O stipendium japonské vlády (MEXT) v délce 18 měsíců (plus 6 měsíců jazykové přípravy) mohou žádat absolventi všech vědních oborů minimálně s titulem Bc. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu nebo říjnu 2022. Výše stipendia dosahuje až 145 000 YEN měsíčně.

 

(2) Japonská vláda dále poskytuje absolventům SŠ, a tedy i studentům prvních ročníků VŠ, víceletá stipendia k absolvování vysokoškolského studia (typ „Undergraduate Students“). Celková délka studia je 4 až 6 let (plus povinná intenzivní jazyková příprava) v závislosti na oboru. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu 2022. Výše stipendia činí minimálně 117 000 YEN měsíčně.

 

O podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a na stránkách japonské agentury JASSO (Japan Student Services Organization), kde naleznete dokumenty a informační materiály v AJ.

 

Zájemci o oba druhy stipendií podávají žádosti v termínu do 31. května 2021.

Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba doručit na adresu MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Úspěšní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu. Souhrnné informace naleznete rovněž na webových stránkách DZS/AIA.

 

 

 

 

2/ BELGIE

 

Nabídka výukových a výzkumných programů na von Karmanově ústavu dynamiky tekutin.

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (Von Karman Institute for Fluid Dynamics, VKI) je mezinárodní vzdělávací a výzkumná organizace se sídlem v Belgii, která byla založena v roce 1956 při NATO pro přípravu odborníků v oblasti dynamiky tekutin.

 

VKI každoročně nabízí stipendijní programy určené studentům a vědeckým pracovníkům s českým občanstvím.

Při přihlášení do 1. 4. 2021 je možnost získat stipendium ve výši 1100 euro (research master) či 1500 euro (Ph.D.).

 

Bližší informace jsou zveřejněné na webových stránkách Akademické informační agentury a na webových stránkách MŠMT ČR.