Výběrové řízení Erasmus+ pro akademický rok 2022/2023

 

Právě vyhlášeno výběrového řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2022/2023!

 

  • Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení mobilit pro celý akademický rok 2022/2023, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr. Mobility se mohou uskutečnit od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023.
  • Pro mobility jsou způsobilé následující země: členské státy EU, země EHP, kandidátské země (Turecko, Severní Makedonie, Srbsko) a partnerské země, tj. všechny ostatní země světa - pouze v případě Mezinárodní mobility - na TUL bude realizováno pouze do partnerských zemí regionu č. 14, tj. Faaerské ostrovy, Švýcarsko a Velká Británie
  • Studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt (min. doba 2 měsíce, nutná meziinstitucionální smlouva) nebo na pracovní stáž (min. doba 2 měsíce).

 

  • NOVĚ možnost krátkodobé mobility pro studenty doktorského studia a všechny studenty spadající do kategorie studentů v rámci inkluze, tj. s omezenými příležitostmi (zdravotní, ekonomické, jiné překážky) - délka 5-30 dní.

 

  • Akademikům nabízí program Erasmus+ možnost výukového pobytu (priorita, nutná meziinstitucionální smlouva, min. doba 2 dny, min. počet odučených hodin 8) či školení (min. doba 2 dny).

 

  • Mobilit se mohou zúčastnit rovněž administrativní zaměstnanci, kterým program Erasmus+ nabízí možnost zúčastnit se školení (min. doba 2 dny) v souladu se svým pracovním zaměřením.

 

Detailnější informace o programu Erasmus+ jsou k dispozici na webu fakulty http://www.fs.tul.cz/cz/zahranicni-spoluprace/mobility/llp-erasmus/ a rovněž webu TUL, a to jak pro zaměstnance https://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/erasmus , tak pro studenty https://www.tul.cz/studenti/erasmus-a-mezinarodni-mobility/erasmus-dokumenty .

 

Termín pro podání přihlášek: 16. 1. 2022.

 

POZOR!!!! Studenti se nově hlásí do výběrového řízení přes IS STAG, kam vloží přihlášku a další dokumenty stanovené výběrovým řízením. Nápověda, jak se přihlásit do výběrového řízení přes IS STAG - zde.

 

Přihlášky zaměstnanců přijímá na předepsaném formuláři Ing. Marcela Válková.

 

Text vyhlášení výběrového řízení - zde.

 

Přihláška pro studenty - zde.

Přihláška pro zaměstnance - zde.

 

AKTUÁLNĚ: informační schůzka k výjezdům v rámci programu Erasmus+ se koná dne 07. 12. od 14:00 v zasedací místnosti FP (budova G, 4. patro) - POZVÁNKA.

 

 

Stále váháš? Shlédni kampaň Studuj. Stážuj. Vyjeď.