Program AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko

  • je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.
  • V květnu 1997 byl k programu AKTION přičleněn Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem.
  • Programm AKTION, Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, byl prodloužen na léta 2010 - 2015.

AKTUÁLNÍ informace o vypsaných kategoriích stipendií

  • Semestrální stipendia na přípravu závěrečné práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů veřejných VŠ v ČR, kteří chtějí absolvovat stipendijní pobyt v Rakousku.

Termín pro podávání žádostí: 15. března na zimní semestr, 31.10. na letní semestr

Více informací - zde

 

  • Krátkodobá výzkumná stipendia pro akademické pracovníky veřejných VŠ v ČR ve věku do 35 let v délce trvání 1 - 3 měsíce.

Termín pro podávání žádostí: 15. března na zimní semestr, 31.10. na letní semestr

Více informací - zde

 

  • Jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské učitele do 60 let

Termín pro podávání žádostí: 15. 4. na zimní semestr, 30.11. na letní semestr

Více informací - zde

 

  • Habilitační stitpendia pro doktorandy, do 10 let po obhajově disertační práce, pobyt v délce 6 měsíců.

Termín pro podávání žádostí: 15.3.

Více informací - zde

 

Podpora projektů spolupráce

Termíny pro podávání návrhů projektů spolupráce v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, na následující akademický rok
jsou 15. dubna, 15. září a 30. listopadu.

Více informací - zde

Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně aktuální verze formuláře naleznete - zde

 

 

Letní školy

Termíny pro podávání žádostí o stipendia pro účast na letních jazykových školách, tzv. Sommerkollegs včetně aktualizovaných programů letních kurzů - zde.

 

 

Aktuálně