CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 

Informace o programu CEEPUS

Fakulta strojní zapojena do sítě CEEPUS od akademického roku 2009/2010.

 

Celkem je fakulta strojní zapojena do 4 sítí v akademickém roce 2021/2022, které byly schváleny v rámci hodnotícícho procesu.

1/ CIII-RS-0304-13-2021 "Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations)" with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market."
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete na základě akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

2/ CIII-BG-0722-09-2021 "Computer Aided Design of automated systems for assembling."
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

 

3/ CIII-RO-0013-16-2021 "Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing"
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

4/ CIII-RS-1012-06-2021 "Building Knowledge and Experience Exchange in CFDg"
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

 

CEEPUS aktuálně

Aktuálně možnost podávání přihlášek na výjezdy v rámci programu CEEPUS pro LS 2021/2022:

v rámci sítí * (deadline: 31. 10.), jejichž je fakulta strojní účastníkem,

v kategorii freemover, (tj. na jakoukoliv univerzitu v jakékoliv zemi zapojené do programu CEEPUS) (deadline: 30. 11.).

 

Zájemci o mobilitu předkládat své žádosti na letní semestr prostřednictvím portálu www.ceepus.info .

Přihlášky mohou podávat jak studenti řádného denního studia, tak i pedagogové zaměstnaní na plný úvazek.

Konkrétní informace pro stipendisty mající zájem o účast v programu CEEPUS a konkrétní postup, jak se přihlásit, je k dispozici na následujících webových stránkách: https://www.dzs.cz/program/ceepus/vyjezdy-pobyty.

 

Před případným příjezdem/výjezdem je třeba se informovat o aktuální bezpečností situaci v souvislosti s opatřeními na ochranu před nákazou koronavirem - https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html .

 

Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Válková - marcela.valkova@tul.cz