DAAD

Informační centrum Německé akademické výměnné služby Praha - IC DAAD Praha

 

IC DAAD Praha poskytuje informace o možnostech studia a výzkumu v Německu, o programech na podporu a o stipendiích DAAD, poradí Vám při rozhodování a plánování Vašeho studijního či výzkumného pobytu v Německu. IC je zároveň partnerem pro německé a české vysoké školy v oblasti akademické spolupráce.

 

Aktuální informace pro české studenty o stipendijních programech

 

 

Praktické informace - zde.

Info: info@daad.cz


International DAAD Academy - kursy a semináře pro pedagogy a pracovníky vysokých škol

 

 

A - Stipendia DAAD pro jednotlivce


I) STIPENDIA PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ:

Stipendia umožňující účast na letním kurzu
Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů

 

 

II) STIPENDIA PRO DOKTORANDY A POSTDOKTORANDY:
Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce - stipendia v délce 1-6 měsíců
Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce - stipendia v délce 7-10 měsíců


III) STIPENDIA PRO POSTDOKTORANDY A VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE:
Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce

 

IV) STIPENDIA PRO BÝVALÉ STIPENDISTY:
Nová pozvání pro bývalé stipendisty
 

 

B - STIPENDIA DAAD pro skupiny

Studijní cesty skupin zahraničních studentů do Německa
Program PPP – podpora společných vědeckých projektů

 

 

C - DALŠÍ PROGRAMY
Praktika pro zahraniční studenty přírodovědeckých a inženýrských oborů, zemědělství a lesnictví
P.R.I.M.E. – pracovní nabídky pro postdoktorandy
Leibniz – DAAD Research Fellowships
DLR – DAAD Research Fellowship

 

LETÁK - zde

 

Prezentace ze semináře na TUL

DAAD - Stipendien Doktoranden und Mitarbeiter

 

Handout DAAD - Stipendien Doktoranden und Mitarbeiter

 

 

Aktuální výzva

Aktuální nabídka stipendií DAAD na akademický rok 2022/2023

 

Blížící se uzávěrky:

 

15. listopadu - deadline pro odevzdání příhlášek:

 

- pro studenty:  Studijní stipendia - magisterské studium pro všechny vědní obory.

- pro doktorandy: Krátká výzkumná stipendia, Roční výzkumná stipendia, Výzkumná stipendia v rámci doktorátu s dvojím vedením/v rámci Cotutelle

- pro postdoktorandy a VŠ učitele: Krátká výzkumná stipendia (pro postdoktorandy), Výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce, Bilaterální výměna vědců

- pro bývalé stipendisty: Nová pozvání pro bývalé stipendisty

 

1. prosince - deadline pro odevzdání příhlášek na stipendijní program Stipendia umožňující účast na letním kurzu (pro studenty Bc. a magisterských studijních programů)

 

 

 

DAAD na TUL

Kontaktní osobou na TUL je Adam Lengiewicz, M.A.

Kontakt: adam.lengiewicz@tul.cz

https://knj.fp.tul.cz/daad