Fond mobilit FS TU v Liberci

 

Přijímání žádostí do Fondu mobilit Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci na rok 2021 zahájeno.

 

Děkan fakulty vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních mobilit pro studenty DSP, NMSP, MSP a akademické pracovníky a pracovníky VaV fakulty a rovněž příjezdové mobility v rámci Fondu mobilit Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci na rok 2021.

 

Text vyhlášení - zde .

Termín pro podání přihlášek do Fondu mobilit TUL: 30. 06. 2021.

 

Podporované mobility pro rok 2021:
1/ Stáž v zahraničí, v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě DSP.
2/ Stáž v zahraničí, v délce minimálně 1 měsíc, pro vědeckovýzkumné pracovníky FS TUL.
3/ Studium na zahraniční univerzitěn v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě studia navazujícícho magisterského či magisterského studijního programu FS TUL.
4/ Účast studentů DSP a vědeckovýzkumných pracovníků FS TUL na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí, výhradně s prezentací vlastních výsledků výzkumu.
5/ Tvůrčí pobyt pro akademické pracovníky, který prokazatelně směřuje k završení habilitačního řízení, příp. k řízení ke jmenování profesorem.
6/ Krátkodobý vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí, a to zejména pro vědeckovýzkumné pracovníky FS TUL, zvláště pak v rámci přípravy společného projektu s prestižním zahraničním subjektem.
7/ Účast studentů DSP a vědeckovýzkumných pracovníků na letní škole konané v zahraničí.
8/ Krátkodobý pobyt zahraničních vědeckých a výzkumných pracovníků a studentů DSP na TUL v délce max. jeden měsíc (pozn. příjezdové mobilita)

Směrnice děkana č. 1 / 2019 - Zásady tvorby a čerpání prostředků z Fondu mobilit Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci - zde.

 

Formuláře:

 

STUDENTI:

Žádost o Cestovní grant

Cestovní grant - závěrečná zpráva

 

ZAMĚSTNANCI:

Žádost o Cestovní grant

Cestovní grant - závěrečná zpráva

 

PŘÍJEZDOVÁ MOBILITA:

Žádost o Cestovní grant - příjezdový

Cestovní grant - závěrečná zpráva

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Dean of the Faculty of Mechanical Engineering announces the selection process for students of Doctoral and Master´s degree study programmes, for academic staff and researchers and for incoming mobilities to apply for positions within the programme the FS TUL Mobility Fund for 2021.

 

Call for applications - here.

 

Applications must be submitted by 30 June 2021.

 

Mobilities supported by the programme:

1/ Internship abroad of students of Doctoral´s degree study programmes (full-time study) for the period of min. 1 month.

2/ Internship abroad of academic staff for the period of min. 1 month.

3/ Study stay abroad of students of Master´s degree study programmes (full-time study) for the period of min. 1 month.

4/ Active participation of academic staff and students of Doctoral´s degree study programmes at a conference abroad.

5/ Research stay abroad of academic staff leading to the habilitation / professor degree.

6/ Research stay abroad of academic staff for the purpose of a project preparation with a prestigious foreign partner.

 

Dean´s directive.

 

Forms:

 

STUDENTS:

Application for Outgoing Mobility - Student

 

EMPLOYEES:

Application for Outgoing Mobility - Employee

 

INCOMINGS:

Application for Incoming Mobility - Employee/Student

 

The applicants must use the prescribed application form and submit it to Mrs. Marcela Valkova, the office Nr. 34A is located on the 3rd floor of the building G - marked as: Studijní oddělení.