Fond mobilit FS TU v Liberci

 

Přijímání žádostí do Fondu mobilit Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci na rok 2021 UKONČENO!

 

 

 

Podporované mobility pro rok 2021:
1/ Stáž v zahraničí, v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě DSP.
2/ Stáž v zahraničí, v délce minimálně 1 měsíc, pro vědeckovýzkumné pracovníky FS TUL.
3/ Studium na zahraniční univerzitěn v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě studia navazujícícho magisterského či magisterského studijního programu FS TUL.
4/ Účast studentů DSP a vědeckovýzkumných pracovníků FS TUL na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí, výhradně s prezentací vlastních výsledků výzkumu.
5/ Tvůrčí pobyt pro akademické pracovníky, který prokazatelně směřuje k završení habilitačního řízení, příp. k řízení ke jmenování profesorem.
6/ Krátkodobý vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí, a to zejména pro vědeckovýzkumné pracovníky FS TUL, zvláště pak v rámci přípravy společného projektu s prestižním zahraničním subjektem.
7/ Účast studentů DSP a vědeckovýzkumných pracovníků na letní škole konané v zahraničí.
8/ Krátkodobý pobyt zahraničních vědeckých a výzkumných pracovníků a studentů DSP na TUL v délce max. jeden měsíc (pozn. příjezdové mobilita)

Směrnice děkana č. 1 / 2019 - Zásady tvorby a čerpání prostředků z Fondu mobilit Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci - zde.

 

Formuláře:

 

STUDENTI:

Žádost o Cestovní grant

Cestovní grant - závěrečná zpráva

 

ZAMĚSTNANCI:

Žádost o Cestovní grant

Cestovní grant - závěrečná zpráva

 

PŘÍJEZDOVÁ MOBILITA:

Žádost o Cestovní grant - příjezdový

Cestovní grant - závěrečná zpráva