VISEGRAND FUND

Mezinárodní visegrádský fond (MVF)

MVF byl založen 9.6.2000.

Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců.

Výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě.

Úředním jazykem MVF je angličtina.

 

Členskými státy jsou země V4:

 • Česká republika
 • Maďarsko
 • Polsko
 • Slovensko

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce.

Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

 

Podrobné informace o níže zmíněných grantech a stipendiích včetně formulářů žádosti o stipendium.

 

Programy MVF

 

Malé granty (Small Grants)

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu);
 • termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince;
 • maximální částka přidělená jednomu projektu je 4000 EUR (přičemž finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 50 % celkových nákladů na realizaci projektu) a grant se uděluje na dobu maximálně 6 měsíců (i když realizace projektu bude trvat déle).

Standardní granty (Standard Grants)

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných oblastech jako v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 4000 EUR a doba realizace projektu je 12 měsíců (finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 50 % celkových nákladů na realizaci projektu);
 • termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15. března a 15. září.

Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant)

 • má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny.

Visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants)

 • podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny;
 • projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok;
 • termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 15.2. a 15.5.;
 • granty se poskytují na dobu maximálně 3 let (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 50 000 EUR); i v tomto případě finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 50 % celkových nákladů na realizaci projektu.

Visegrádská stipendia

Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže).

 

Nabízejí se:

 • tzv. in-coming scholarships, jež se poskytují uchazečům z Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavska, Černé Hory, Ruské federace, Srbska a Ukrajiny a umožňují studium v některé ze zemí V4. Stejná pravidla platí i pro uchazeče z Kosova;
 • tzv. intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé další zemi V4;
 • tzv. out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat/provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. Stejná pravidla platí i na univerzitách v Kosovu.

 

Scholarships - více informací zde

 

Leták

 

 

Aktuálně