Nadace

  • Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Vysokoškoláci s vynikajícími výsledky, kteří by chtěli studovat na deseti prestižních světových univerzitách, si mohou žádat o grant na postgraduální studium ze soukromého nadačního fondu podnikatele Tomáše Krska a jeho ženy. Tomáš Krsek je předsedou představenstva Škody Transportation.

Zájemci získají podporu na školné a náklady na studium.

Před žádostí o finanční podporu však musí být nejdříve na vysněnou univerzitu přijati.

Podpora je určena studentům technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.

Studenti, kteří budou přijati na postgraduální studium v zahraničí, ale nebudou mít dostatek prostředků na pokrytí nákladů, si mohou žádat už nyní, úspěšné uchazeče vybere odborná komise. K žádosti musí uchazeči přiložit životopis a motivační esej.

Další informace - zde.

 

 

  • Nadace Zdeňka Bakaly

Prostřednictvím udělovaných stipendií pomáhá talentovaným a odhodlaným studentům maximálně zhodnotit jejich nadání a pracovitost během studií na nejlepších univerzitách světa. Právě excelentní vzdělání dalo Zdeňku Bakalovi vstupní předpoklady k realizaci jeho pozdějších životních úspěchů.

Další informace - zde

 

 

  • Nadace Rochuse a Beatrice Mummertových

Nadace uděluje stipendia studentům ekonomických, technických a přírodovědných oborů ze střední a jihovýchodní Evropy určené k magisterskému studiu na jedné z následujících univerzit v Německu: Universität zu Köln, Deutsche Sporthochschule Köln a RWTH Aachen.

Další informace - zde.

 

 

  • Travel Bursary Programme - FISITA: The International Federation of Automotive Engineering Societies

Výbor pro vzdělání Mezinárodního sdružení automobilových společnosti FISITA nabízí studentům dvakrát ročně finanční podporu pro zahraniční stáže v oblasti automobilového průmyslu až do výše 2000,- EUR na základě jednoduchých žádostí.

Podrobné informace - zde