Bakalářské studium

Termín pro podání přihlášek (1. kolo): 31. března 2022

Přijímací zkoušky se nekonají: Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2022/2023

Počet přijímaných uchazečů: 400

Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč (platba online)

Elektronická přihláška

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY:

 

 • Do elektronické přihlášky se vyplňují průměry za 2. pololetí 3. ročníku a za 1. pololetí 4. ročníku SŠ.
 • Průměr z maturitní zkoušky vyplní pouze uchazeči, kteří v době podání přihlášky mají maturitu složenou.
 • Do elektronické přihlášky vložte 2 pdf soubory. Do prvního pdf souboru nahrajte kopie vysvědčení ze 3. a 4. ročníku, do druhého pdf souboru maturitní vysvědčení. Kopie vysvědčení mohou být nahrazeny katalogovým listem potvrzeným střední školou.
 • Pokud maturujete v roce 2022, dodejte neověřenou kopii maturitního vysvědčení bezprostředně po obdržení vysvědčení a nejpozději do 30.06.2022 Pokud do 30.06.2022 maturitní vysvědčení neobdržíte, kontaktujte studijní oddělení fakulty.
 • Maturitní vysvědčení je možné doručit těmito způsoby:
 • nahrání naskenovaného vysvědčení do elektronické přihlášky na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec – po přihlášení zvolte u přihlášky na FS možnost Upravit a na kartě Požadavky oboru vložte soubor s maturitním vysvědčením (nelze použít, pokud již byly do přihlášky nahrány 2 soubory);
 • zaslání naskenovaného vysvědčení na e-mailovou adresu dana.semotjukova@tul.cz;
 • zaslání kopie vysvědčení poštou na adresu: Fakulta strojní TUL, Studijní oddělení, Studentská 1402/2, 46117 Liberec 1;
 • osobní doručení kopie vysvědčení na studijní oddělení FS TUL v úředních hodinách.
 • Kopie vysvědčení nemusí být notářsky ověřené.
 • Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí, vloží do elektronické přihlášky pdf soubory obsahující kopii nostrifikace středoškolského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B1.
 • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
 • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
 • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
 • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat.
 • ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY V TIŠTĚNÉ FORMĚ NEPOŽADUJEME.