Bakalářské studium

Termín podání přihlášek do 2. kola: 24. srpen 2018

Přijímací zkoušky se nekonají: viz  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Počet přijímaných uchazečů: 400

Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč

Elektronická přihláška

Po vyplnění přihlášku:

 

VYTISKNĚTE

PODEPIŠTE

PŘILOŽTE:

 

  • Doklad o zaplacení poplatku, pokud nebylo zaplaceno kartou. Možnosti platby: kartou nebo bankovním převodem, nepoužívejte složenku!
  • Kopie vysvědčení ze třetího a čtvrtého ročníku střední školy nebo průměry potvrzené SŠ (průměr ze 2. pololetí třetího a 1. pololetí čtvrtého ročníku).
  • Kopii maturitního vysvědčení. Pro uchazeče, kteří budou maturovat v roce 2018, je termín zaslání maturitního vysvědčení do 29.6.2018.

 

ZAŠLETE NA ADRESU:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní - studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1

 

  • Kopie vysvědčení nemusí být notářsky ověřené.
  • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
  • Pokud nedodáte na studijní oddělení fakulty vytištěnou a podepsanou přihlášku, včetně všech požadovaných náležitostí, nebude Vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení.
  • Zařazení přihlášky mezi přijaté si můžete zkontrolovat. Čtěte, prosím, pozorně instrukce k vyplnění.
  • Bankovní spojení: č.ú. 305806603/0300, variabilní symbol 649131, specifický symbol - zobrazí se po podání elektronické přihlášky.

 

Nepovinný opakovací kurz středoškolské matematiky, geometrie a fyziky

 

Adaptační kurz studentů FS - 2018