Bakalářské studium

Na bakalářský studijní program se přijímací zkoušky nekonají.
Uchazeči budou přijímáni podle výsledků studia na střední škole.

 

Termín podání přihlášek: 2. kolo - 31. srpna 2016

Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč

Elektronická přihláška

 

Elektronickou přihlášku:

VYTISKNĚTE

PODEPIŠTĚ

PŘILOŽTE

-  DOKLAD O ZAPLACENÍ POPLATKU (jen bankovní převod)

-  KOPIE VYSVĚDČENÍ ZE STŘEDNÍ ŠKOLY (nebo potvrzený prospěch ze střední školy)

-  KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ

ZAŠLETE NA ADRESU:

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní - studijní oddělení

Studentská 2

461 17 Liberec 1

 

  • Pokud budete maturovat ve školním roce 2015/2016, přiložte kopii pololetního vysvědčení ze 4. ročníku a kopii maturitního vysvědčení dodejte nejpozději do 27.6.2016.
  • Kopie vysvědčení nemusí být notářsky ověřené.
  • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
  • Pokud nedodáte na studijní oddělení fakulty vytištěnou a podepsanou přihlášku, včetně všech požadovaných náležitostí, nebude vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení.
  • Zařazení přihlášky mezi přijaté si můžete zkontrolovat. Čtěte, prosím, pozorně instrukce k vyplnění.
  • Bankovní spojení: č.ú. 305806603/0300, variabilní symbol 649131, specifický symbol - zobrazí se po podání elektronické přihlášky