Bakalářské studium

Termín podání přihlášek do 1. kola: 31.03.2019

Přijímací zkoušky se nekonají: viz  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

Počet přijímaných uchazečů: 400

Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč

Elektronická přihláška

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY:

 

  • Do elektronické přihlášky se vyplňují průměry za 2. pololetí 3. ročníku a za 1. pololetí 4. ročníku SŠ.
  • Průměr z maturitní zkoušky vyplní pouze uchazeči, kteří v době podání přihlášky mají maturitu složenou.
  • Do elektronické přihlášky je povinné vložit pdf soubor, který bude obsahovat kopie vysvědčení ze 3. a 4. ročníku, u uchazečů s maturitou i kopii maturitního vysvědčení. Kopie vysvědčení mohou být nahrazeny katalogovým listem potvrzeným střední školou.
  • Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii nostrifikace středoškolského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B1.
  • Uchazeči, kteří budou maturovat v roce 2019, doručí kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení fakulty do 28.6.2019 (poštou či osobně).
  • Kopie vysvědčení nemusí být notářsky ověřené.
  • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
  • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
  • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
  • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat. Čtěte, prosím, pozorně instrukce k vyplnění.

 

Adresa:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní - studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1