Bakalářské studium

Na bakalářský studijní program se přijímací zkoušky nekonají.
Uchazeči budou přijímáni podle výsledků studia na střední škole.

Termín podání přihlášek do 2. kola: 31. srpen 2016

Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč

Elektronická přihláška - zde ke stažení

Elektronickou přihlášku:


VYTISKNĚTE

PODEPIŠTE

PŘILOŽTE

-  Doklad o zaplacení poplatku (jen bankovní převod)

-  Kopie vysvědčení ze střední školy (nebo potvrzený prospěch ze střední školy)

-  Kopii maturitního vysvědčení


ZAŠLETE NA ADRESU

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní - studijní oddělení

Studentská 2

461 17 Liberec 1

 

  • Kopie vysvědčení nemusí být notářsky ověřené.
  • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
  • Pokud nedodáte na studijní oddělení fakulty vytištěnou a podepsanou přihlášku, včetně všech požadovaných náležitostí, nebude Vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení.
  • Zařazení přihlášky mezi přijaté si můžete zkontrolovat. Čtěte, prosím, pozorně instrukce k vyplnění.
  • Bankovní spojení: č.ú. 305806603/0300, variabilní symbol 649131, specifický symbol - zobrazí se po podání elektronické přihlášky.