Bakalářské studium

Termín podání přihlášek do 3. kola: 19.09.2019

Přijímací zkoušky se nekonají: viz  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

Počet přijímaných uchazečů: 50

Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč (platba online)

Elektronická přihláška

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY:

 

  • Do elektronické přihlášky se vyplňují průměry za 2. pololetí 3. ročníku a za 1. pololetí 4. ročníku SŠ.
  • Průměr z maturitní zkoušky vyplní pouze uchazeči, kteří v době podání přihlášky mají maturitu složenou.
  • Do elektronické přihlášky je povinné vložit pdf soubor, který bude obsahovat kopie vysvědčení ze 3. a 4. ročníku, u uchazečů s maturitou i kopii maturitního vysvědčení. Kopie vysvědčení mohou být nahrazeny katalogovým listem potvrzeným střední školou.
  • Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí, vloží do elektronické přihlášky pdf soubor obsahující kopii nostrifikace středoškolského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B1.
  • Kopie vysvědčení nemusí být notářsky ověřené.
  • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
  • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
  • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
  • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat. Čtěte, prosím, pozorně instrukce k vyplnění.
  • ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY V TIŠTĚNÉ FORMĚ NEPOŽADUJEME.

 

 

Opakovací kurz středoškolské matematiky, geometrie a fyziky

Adaptační víkend pro studenty 1. ročníku bakalářského studia