overlay

Bakalářské studium

Délka studia: 3 roky
Získaný titul: bakalář (Bc.)
Formy studia: prezenční, kombinovaná
Termín podání přihlášky - 2. kolo: do 18. 8. 2024

 

Přijímací řízenípodrobnosti

 

Termín přijímací zkoušky: srpen 2024 - pouze pro opakující studenty FS TUL, viz podmínky pro přijetí, ostatní studenti jsou přijímáni BEZ přijímacích zkoušek! Přijímací zkoušky se konají na děkanátu FS TUL, bud. G. 3. NP, Univerzitní nám. 1410/1, Liberec 1.

Bakalářský studijní program

Bakalářský studijní program

Bakalářské studium je otevřené pro všechny zájemce o studium, kteří úspěšně zakončili střední vzdělání maturitní zkouškou a chtějí si rozšířit své znalosti. Přijímací zkouška se nekoná (s výjimkou uchazečů, kteří na FS TUL již opakovaně studovali).  Uchazeče přijímáme do naplnění kapacity s ohledem na výsledky studia na střední škole.  

Studijní program (SP) je bez specializací, studenti mají možnost volby směru odborné profilace v rámci předmětu odborná praxe a zaměřením své bakalářské práce. Všeobecný záběr SP je pro studenty výhodou, nebudou totiž úzce profilovaní, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce.

Více informací o SP
Jsme fakulta s tradicí

Jsme fakulta s tradicí

V roce 2023 oslavíme 70 let od svého založení.

Sedmdesát let příběhů, výuky, vědy, výzkumu, pokroku a inovací.

Věříme, že budoucnost naší fakulty budeme tvořit i s Tebou!

Více informací
Proč studovat právě u nás?

Proč studovat právě u nás?

  • Poskytneme Vám kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti strojírenství.
  • Teoretickou výuku propojujeme s praxí (úzká spolupráce s průmyslem).  
  • Vyučujeme standardní i moderní směry strojírenství.
  • Úspěšní absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu bez přijímacích zkoušek.
  • Studentům, kteří se např. věnují sportovním aktivitám na vrcholové úrovni a jsou členy reprezentačních týmů ČR umožňujeme náhradní způsob plnění studijních povinností (individuální studijní plán).
  • Ke studiu a realizaci Vaší tvůrčí činnosti využijete moderně vybavené laboratoře.
  • Malý počet studentů na pedagoga nám umožňuje takřka individuální přístup. To je ale jen část odpovědí, proč studovat právě u nás.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img