overlay

Bakalářské studium

Délka studia: 3 roky
Získaný titul: bakalář (Bc.)
Formy studia: prezenční, kombinovaná
Termín podání přihlášky: 31. března 2023

 

Přijímací řízenípodrobnosti

Bakalářský studijní program

Bakalářský studijní program

Bakalářské studium je otevřené pro všechny zájemce o studium, kteří úspěšně zakončili střední vzdělání maturitní zkouškou a chtějí si rozšířit své znalosti. Přijímací zkouška se nekoná (s výjimkou uchazečů, kteří na FS TUL již opakovaně studovali).  Uchazeče přijímáme do naplnění kapacity s ohledem na výsledky studia na střední škole.  

Studijní program (SP) je bez specializací, studenti mají možnost volby směru odborné profilace v rámci předmětu odborná praxe a zaměřením své bakalářské práce. Všeobecný záběr SP je pro studenty výhodou, nebudou totiž úzce profilovaní, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce.

Více informací o SP
Jsme fakulta s tradicí

Jsme fakulta s tradicí

V roce 2023 oslavíme 70 let od svého založení.

Sedmdesát let příběhů, výuky, vědy, výzkumu, pokroku a inovací.

Věříme, že budoucnost naší fakulty budeme tvořit i s Tebou!

Více informací
Proč studovat právě u nás?

Proč studovat právě u nás?

  • Poskytneme Vám kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti strojírenství.
  • Teoretickou výuku propojujeme s praxí (úzká spolupráce s průmyslem).  
  • Vyučujeme standardní i moderní směry strojírenství.
  • Úspěšní absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu bez přijímacích zkoušek.
  • Studentům, kteří se např. věnují sportovním aktivitám na vrcholové úrovni a jsou členy reprezentačních týmů ČR umožňujeme náhradní způsob plnění studijních povinností (individuální studijní plán).
  • Ke studiu a realizaci Vaší tvůrčí činnosti využijete moderně vybavené laboratoře.
  • Malý počet studentů na pedagoga nám umožňuje takřka individuální přístup. To je ale jen část odpovědí, proč studovat právě u nás.

Připojte se na Facebooku

Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult... Také letos vyhlašujeme soutěž ve Studentské... Jen se trochu počasí umoudřilo a my už opět... Poslední workshop,  který se uskutečnil před... Pozvání fakulty na setkání se zástupci kateder...