overlay

Vědeckovýzkumná oblast

Partnerství a spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi a s partnery z aplikační sféry představují zásadní pilíř fakulty strojní a zahrnují škálu oblastí a aktivit.

 

Členství v asociacích, organizacích, univerzitních orgánech

Vědeckovýzkumné aktivity

Ohlédnutí
Strojař–UNI
Výroční zprávy o činnosti FS TUL

 

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte:
doc. Ing. Petr LEPŠÍK, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
Tel. děkanát: + 420 48 5352978
Tel. katedra:  + 420 48 5353326
E-mail: petr.lepsik@tul.cz

Připojte se na Facebooku

O snažší vstup do vysokoškolského studia se... Technická univerzita v Liberci  byla u zrodu... K upevnění vztahů s BA Glauchau -... Zdravice a výzva rektora ke studentům i... Materiálová podpora pro týmy středoškolských... V novém akademickém roce přejeme všem našim...