overlay

Zápisy ze zasedání VR FS TUL

Funkční období děkana docenta Jaromíra Moravce

2023: 1. březen |
2022: 6. duben | 1. červen | 5. říjen | 30. listopad |

 

Jednací řád Vědecké rady FS TUL

Vědecká rada Fakulty strojní TUL

Předseda
doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. technologie a materiály

 

Členové FS TUL – oblast vědeckého a odborného působení
prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. – konstrukce strojů a zařízení
Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. – technologie a materiály
doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. – konstrukce strojů a zařízení
doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. – technologie a materiály
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld – technologie a materiály
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D. – inovační inženýrství
prof. Ing. Petr Louda, CSc. – materiály a technologie
doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. – konstrukce strojů a zařízení
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček – konstrukce strojů a zařízení
prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. – konstrukce strojů a zařízení
doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. – aplikovaná mechanika
doc. Ing. Jan Valtera, Ph.D. – konstrukce strojů a zařízení
prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D. – aplikovaná mechanika

 

Členové TUL
prof. RNDr. David Lukáš, CSc. (FP TUL) – materiálové inženýrství
prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (FP TUL) – matematická statistika
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. (FM TUL) – technická kybernetika

 

Členové externí
doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D. (FSI VUT Brno) – mechanika tekutin
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (FS VŠB-TU Ostrava) – strojírenská technologie
Ing. Jiří Drbout  (ŠKODA AUTO Vedoucí plánování značky) – materiály a technologie

prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. (HS Zittau/Görlitz) – aplikovaná mechanika
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (FJFI ČVUT v Praze) – strojírenská technologie
prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D. (RTI FS ZČU v Plzni) – materiály a technologie
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (FAV ZČU v Plzni) – aplikovaná mechanika a konstrukce
doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D. (AV ČR, v.v.i.) – dynamika tekutin
prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. (TF ČZU v Praze) – materiály a technologie
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. (FS VŠB-TU Ostrava) – řízení strojů a procesů
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (FCHT VŠCHT Praha) – materiálové inženýrství
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (FS ČVUT v Praze) – aplikovaná mechanika
Ing. Pavel Šimák (ČEZ, a.s., JE Temelín) – energetika
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (FS ČVUT v Praze) – materiály a technologie
doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc. (Benteler ČR, s.r.o.) – aplikovaná mechanika

Archiv zápisů

Připojte se na Facebooku

Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult... Také letos vyhlašujeme soutěž ve Studentské... Jen se trochu počasí umoudřilo a my už opět... Poslední workshop,  který se uskutečnil před... Pozvání fakulty na setkání se zástupci kateder...