overlay

Zápisy ze zasedání VR FS TUL

Funkční období děkana docenta Jaromíra Moravce

2022: 6. duben | 1. červen | 5. říjen |

 

Vědecká rada Fakulty strojní TUL

Předseda
doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

 

Členové FS TUL
prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.
doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc.
doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
Ing. Jan Valtera, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.

 

Členové TUL
prof. RNDr. David Lukáš, CSc. (FP TUL)
prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (FP TUL)
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. (FM TUL)

 

Členové externí
doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D. (FSI VUT Brno)
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (FS VŠB-TU Ostrava)
Ing. Jiří Drbout  (ŠKODA AUTO Vedoucí plánování značky)

prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. (HS Zittau/Görlitz)
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (FJFI ČVUT v Praze)
doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D. (RTI FS ZČU v Plzni)
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (FAV ZČU v Plzni)
doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D. (AV ČR, v.v.i.)
prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. (TF ČZU v Praze)
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. (FS VŠB-TU Ostrava)
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (FCHT VŠCHT Praha)
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (FS ČVUT v Praze)
Ing. Pavel Šimák (ČEZ, a.s., JE Temelín)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (FS ČVUT v Praze)
doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc. (Benteler ČR, s.r.o.)

Archiv zápisů

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se  u nás rozhodli  strávit...