overlay

Zápisy ze zasedání VR FS TUL

Funkční období děkana docenta Jaromíra Moravce

2024: 24. duben |
2023: 1. březen | 19. duben | 31. květen | 29. listopad |
2022: 6. duben | 1. červen | 5. říjen | 30. listopad |

 

Jednací řád Vědecké rady FS TUL

Vědecká rada Fakulty strojní TUL 2022-2026

Předseda
doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. | technologie a materiály

 

Členové FS TUL | oblast vědeckého a odborného působení
prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. | konstrukce strojů a zařízení
Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. | technologie a materiály
doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. | konstrukce strojů a zařízení
doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. | technologie a materiály
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld | technologie a materiály
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D. | inovační inženýrství
prof. Ing. Petr Louda, CSc. | materiály a technologie
doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. | konstrukce strojů a zařízení
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček | konstrukce strojů a zařízení
prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. | konstrukce strojů a zařízení
prof. Ing. Iva Petríková, Ph.D. | aplikovaná mechanika
doc. Ing. Jan Valtera, Ph.D. | konstrukce strojů a zařízení
prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D. | aplikovaná mechanika

 

Členové TUL
prof. et prof. RNDr. David Lukáš, CSc. (FP TUL) | bioinženýrství materiálové | inženýrství
prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (FP TUL) | matematická statistika
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. (FM TUL) | technická kybernetika

 

Členové externí
doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D. (FSI VUT Brno) | mechanika tekutin
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (FS VŠB-TU Ostrava) | strojírenská technologie
Ing. Jiří Drbout  (ŠKODA AUTO Vedoucí plánování značky) | materiály a technologie

prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. (HS Zittau/Görlitz) | aplikovaná mechanika
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc., dr. h. c. (FJFI ČVUT v Praze) | strojírenská technologie
prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D. (RTI FS ZČU v Plzni) | materiály a technologie
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (FAV ZČU v Plzni) | aplikovaná mechanika a konstrukce
doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D. (AV ČR, v.v.i.) | dynamika tekutin
prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. (TF ČZU v Praze) | materiály a technologie
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. (FS VŠB-TU Ostrava) | řízení strojů a procesů
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (FCHT VŠCHT Praha) | materiálové inženýrství
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (FS ČVUT v Praze) | aplikovaná mechanika
Ing. Pavel Šimák (ČEZ, a.s., JE Temelín) | energetika
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (FS ČVUT v Praze) | materiály a technologie
doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc. (Benteler ČR, s.r.o.) | aplikovaná mechanika

Archiv zápisů

Připojte se na Instagramu

img img img img img img