overlay
Home Spolupráce Odborné akce

Odborné akce

Formy spolupráce fakulty strojní s vědecko-výzkumnými institucemi a s partnery z průmyslové sféry zahrnují širokou škálu aktivit, které významným způsobem rozvíjí profil fakulty na jedné straně a současně naplňují poslání fakulty v oblasti tzv. třetí role univerzit. Zájem o spolupráci vychází z tradice fakulty, povědomí o fakultě a je dán množstvím absolventů, kteří s fakultou po absolvování přirozeně spolupracují.

 

Spolupráce zahrnuje širokou škálu aktivit

Ohlédnutí
Výroční zprávy o činnosti FS TUL

 

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte:

RNDr. Iveta Lukášová
Oddělení rozvoje a projektů

Tel.: + 420 48 5353652
E-mail: iveta.lukasova@tul.cz

 

Připojte se na Instagramu

img img img img img img