overlay

Rovné příležitosti na TUL

Princip rovných příležitostí

Princip rovných příležitostí

Rovnost příležitostí spočívá v první řadě v rovnosti šancí, v možnosti uplatnit se ve společnosti a dosáhnout svých práv. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Na TUL tyto principy ctíme a prosazujeme.

Více informací

Připojte se na Facebooku

Děkujeme našim kolegům učitelům za jejich... U příležitosti oslav 7️⃣0️⃣ let založení naší... Univerzitní tým studentské formule FS TUL... Rádi byste následovali úspěšné startupisty z... Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult...