overlay

Princip rovných příležitostí

Rovnost šancí a potírání dikriminace – na TUL tyto principy ctíme a prosazujeme

Rovnost příležitostí spočívá v první řadě v rovnosti šancí, v možnosti uplatnit se ve společnosti a dosáhnout svých práv.
Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.

 

Ombudsman – ochránce práv zaměstnanců a studentů

Rovné příležitosti – aktivity k posílení rovných příležitostí

Plán genderové rovnosti

Etická komise TULEtický kodex pro zaměstnance a studenty TUL

 

Připojte se na Instagramu

img img img img img img