overlay
Home Absolvent Reference

Naši absolventi

Za dobu své existence absolvovalo VŠS–VŠST–TUL více než jedenáct tisíc absolventů, kteří šíří dobré jméno naší fakulty. O naše absolventy je velký zájem a poptávka převyšuje počty absolventů. Výuka byla zahájena 1. října 1953 a do prvního ročníku nastoupilo 259 studentů. Strojní průmysl byl v České republice od doby Rakouska–Uherska páteřním průmyslem.
Naše Fakulta strojní TUL k udržení této výsady od roku 1953 významně přispěla a přispívá ve všech oblastech činností, zejména vzděláváním odborníků – absolventů, kteří šíří dobré jméno naší fakulty.

 

Vám všem patří poděkování! 

Připojte se na Instagramu

img img img img img img