overlay

Bakalářská práce

V posledním ročníku studia Vás čeká zpracování bakalářská práce. Témata bakalářských prací jsou vypisována katedrami prostřednictvím informačního systému STAG. Studenti, kteří chtějí v daném akademickém roce odevzdávat bakalářskou práci, musí na IS STAG provést její registraci (zpravidla do konce října). U každého tématu je uveden vyučující (vedoucí práce), který téma zadal a bakalářskou práci povede. Studenti si mohou vybrat i více témat, o která mají zájem, u každého tématu však musí nastavit prioritu, s jakou dané téma chtějí získat. Po ukončení registrace nebo v průběhu registračního období vyučující potvrdí přidělení tématu studentovi. Každé téma je schváleno vedoucím katedry, garantem studijního programu a děkanem fakulty a je podkladem pro dokument "Zadání závěrečné práce".

Přehled oceněných bakalářských prací Cenou děkana

2023

 • Pípa, Daniel. Integrace nástrojové sondy do pracovního prostoru obráběcího stroje (vedoucí práce: dr. Petr Zelený).
 • Polívka, Ondřej. Návrh rámu formule student s využitím MKP (vedoucí práce: dr. Jan Škoda).

2022 

 • Řezníček, Filip. Návrh vestaveného varovacího systému pro dopravní prostředky (vedoucí práce: dr. Andrii Shynkarenko). (DSpace)
 • Klimeš, Jan. Analýza vyvažovacího mechanismu motoru ČZ500 typ 863 OHC (vedoucí práce: dr. Jan Škoda). (DSpace)

2021 

 • Janeček, Tomáš. Zvlákňovací elektroda pro výrobu plošného nanovlákenného materiálu (vedoucí práce: dr. Jan Valtera). (DSpace)

2020 

 • Jirková, Sára. Vizualizace proudových polí při obtékání aerodynamického profilu (vedoucí práce: doc. Petra Dančová). (DSpace)
 • Luciová, Anna. Matematické modelování vlastností střešního nosiče během nárazu vozu (vedoucí práce: dr. Michal Sivčák). (DSpace)

2019 

 • Friedrich, Ondřej. Zařízení pro odstředivé zalévání dutých vláken v membránových modulech (vedoucí práce: dr. Šimon Kovář). (DSpace)

2018 

 • Štípková, Michaela. Vliv doby stárnutí na mechanické vlastnosti slitiny EN AW 2024 (vedoucí práce: doc. Pavel Solfronk). (DSpace)

2017 

 • Boubín, Jan. Hodnocení krystalizace bronzů při různých podmínkách tuhnutí odlitků (vedoucí práce: doc. Jiří Machuta). (DSpace)
 • Souček, Jiří. Zvlákňovací elektroda pro výrobu směsového nanovlákenného materiálu (vedoucí práce: dr. Jan Valtera). (DSpace)

2016 

 • Gregorová, Diana. Dynamika soustavy těles, aplikace na výukovou pomůcku (vedoucí práce: doc. Miroslav Šír). (DSpace)
 • Pulec, Jaroslav. Experimentální výzkum obtékání těles v tažné nádrži (vedoucí práce: dr. Petra Dančová). (DSpace)
 • Stehlík, Michal. Vliv řízeného naplyňování taveniny na metalurgii a vlastnosti slitiny Alsi7Mg0,3 (vedoucí práce: dr. Iva Nováková). (DSpace)
 • Svobodová, Jana. Analýza magnetických akumulátorů kinetické energie (vedoucí práce: dr. Jan Valtera). (DSpace)

 

Přehled oceněných bakalářských prací Cenou Průmyslové rady FS TUL

2023 

 • Tengler, Lukáš. Optimalizace technologie výroby odlitku pomocí simulačního softwaru MAGMA. Bakalářská práce pro firmu ALLUMETAL CZ, s.r.o. (vedoucí práce: dr. Milan Jelínek). Publicita: Technický týdeník. Cenu věnovala firma ARTWELD, s.r.o. Liberec

 

Poznámka:

Cena Průmyslové rady je udělována na fakultě strojní od roku 2023.

Přehled oceněných bakalářských prací Cenou Nadace Preciosa

2023 

 • Valenta, Petr. Polarizační přístroj pro automatickou detekci napětí ve výrobcích ze skla (vedoucí práce: doc. Vlastimil Hotař).

2020 

 • Kramsová, Alžběta. Odolnost kompozitních struktur na bázi biopolymeru s textilní výztuží při rázovém namáhání (vedoucí práce: dr. Luboš Běhálek). (DSpace)

Přehled oceněných bakalářských prací Cenou ARMEX Technologies

2017 

Soutěž Práce Roku, kterou vyhlásila společnost Armex Technologies s. r. o., měla v roce 2017 premiéru a svou bakalářskou nebo diplomovou práci do ní poslalo více než 100 studentů z celé ČR. Jako vítězná byla vybrána práce Jiřího Součka z FS TUL.

 • Souček, Jiří. Zvlákňovací elektroda pro výrobu směsového nanovlákenného materiálu (vedoucí práce: dr. Jan Valtera). (DSpace)

Zaměření a ukázky bakalářských prací na katedrách

Bakalářský studijní program "Strojírenství" je bez specializací, studenti mají možnost volby směru odborné profilace právě zaměřením své bakalářské práce. 

Připojte se na Instagramu

img img img img img img