overlay

Vnitřní hodnocení činností

Technická univerzita v Liberci


Zákon o vysokých školách vymezuje v § 12a) povinnosti Rady pro vnitřní hodnocení  vysoké školy.

Fakulta strojní TUL


Vnitřní předpis TUL Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činností součástí vymezuje v čl. 7 povinnost součástí zpracovat Zprávu o vnitřním hodnocení kvality součástí TUL jednou za pět let, přičemž zpráva aktualizována o dodatek popisující změny.

Zdroje dat a informací


Připojte se na Instagramu

img img img img img img