overlay

Orgány fakulty

Samosprávnými akademickými orgány fakulty dle zákona jsou:

Poradní pracovní skupiny děkana Fakulty strojní TUL:

Připojte se na Facebooku

Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult... Také letos vyhlašujeme soutěž ve Studentské... Jen se trochu počasí umoudřilo a my už opět... Poslední workshop,  který se uskutečnil před... Pozvání fakulty na setkání se zástupci kateder...