overlay
Home Fakulta Kontakty

Kontaktní informace


 

Adresa doručení: Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec
ID datové schránky: td7j9ft
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
Telefon: 48 535 3767 (studijní oddělení)
  48 535 3108 (sekretariát děkana)
E-mail: fs@tul.cz
  radka.dvorakova@tul.cz (studijní záležitosti)
  tomas.kysilka@tul.cz (tajemník fakulty)
  marcela.valkova@tul.cz (zahraniční spolupráce)
  iveta.lukasova@tul.cz (strategie, rozvoj, transfer TZS)
Další kontakty: děkanát
  katedry

Děkanát fakulty strojní sídlí v budově G ve 3. NP

Využijte Google aplikaci pro nalezení cesty k nám.

 

Areál Technické univerzity v Liberci

Připojte se na Instagramu

img img img img img img