overlay

Proč studovat právě u nás v Liberci?

Aktuální žebříček QS řadí Technickou univerzitu v Liberci (TUL) mezi 1000 nejlepších univerzit světa do ranku 801–1000. Podle studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie Věd ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, mezi univerzitami je první.

 • Poskytneme Vám kvalitní vysokoškolské vzdělávání v oblasti strojírenství.

 • Bakalářské studium je otevřené pro všechny zájemce, kteří úspěšně zakončili střední vzdělání maturitní zkouškou a chtějí si rozšířit své znalosti. Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeče přijímáme do naplnění kapacity s ohledem na výsledky studia na střední škole.

 • Úspěšní absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu bez přijímacích zkoušek.

 • Teoretickou výuku propojujeme s praxí (úzká spolupráce s průmyslem).  

 • Vyučujeme standardní i moderní směry strojírenství.

 • Studentům, kteří se např. věnují sportovním aktivitám na vrcholové úrovni a jsou členy reprezentačních týmů ČR, umožňujeme náhradní způsob plnění studijních povinností (individuální studijní plán).

 • Díky malému počtu studentů na pedagoga Vám nabízíme takřka individuální přístup.

 • Ke studiu a realizaci Vaší tvůrčí činnosti využijete moderně vybavené laboratoře.

 • Máme řadu zahraničních partnerů s širokou nabídkou studijních pobytů.

 • Můžete s námi spolupracovat na řešení výzkumných projektů (spolupráce s katedrami FS ve formě pomocné vědecké síly – „pomvěda“).

 • Nabízíme Vám možnost se zapojit do studentské konstrukční kanceláře, kde se budete podílet na řešení projektů a grantů katedry textilních a jednoúčelových strojů.

 • Nabízíme Vám zázemí i finanční podporu pro Vaši odbornou tvůrčí činnost v rámci studentské grantové soutěže. Vynikající tvůrčí aktivity studentů rádi oceníme také formou tvůrčího stipendia, např. v rámci soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ).

 • Nabízíme Vám možnost podpory Vašich podnikatelských nápadů prostřednictvím Student Business Club a účasti v soutěži START-UP TUL.
 • Máte možnost se zapojit do týmu mezinárodní soutěže Formula Student z Technické univerzity v Liberci „FS TUL Racing“ a podílet se na tvorbě studentské formule. Díky tomuto projektu získáte nové vědomosti a zkušenosti nejen z oblasti konstrukce a stavby závodního vozu, ale i z testování a účasti na mezinárodních závodech.

 • Pro Vaše tvůrčí aktivity můžete využít TULabotevřenou laboratoř, která je určena pro všechny studenty a zaměstnance TUL. K dispozici jsou zařízení pro aditivní technologie FDM, SLA a SLS (3D tiskárny), 3D skener, zámečnické vybavení na postprocessing vytištěných dílů, technologie „tradiční“ neaditivní výroby: laserový plotr, CNC frézka, soustruh, různé pily, vrtačky, brusky apod.

 • Studenti se specifickými potřebami, psychickými problémy, sociálními problémy, zdravotním postižením či jiným znevýhodněním mohou využít podpory poradenského centra APC, které zajišťuje přístupnost studia.

 • V rámci poradenského centra APC Vám nabízíme individuální poradenství v oblasti profesního směřování, rozvojové kurzy a workshopy a skrze kariérní portál JobTUL (www.job.tul.cz) Vás propojíme se zaměstnavateli.

 • K posílení právní ochrany a vztahu se studenty byla na TUL zavedena funkce ombudsmana.
 • Po absolvování studia na liberecké fakultě nebudete mít problém s uplatněním na trhu práce.
 • Absolventi naší fakulty mají jistotu stabilního zaměstnání, v Libereckém kraji s nadstandardním finančním ohodnocením.
 • V Liberci dostanou kolej v podstatě všichni zájemci o studium na TUL.
 • V ceně kolejného je přístup k vysokorychlostnímu internetu na každém pokoji.
 • Harcovské koleje jsou od univerzitního campusu vzdáleny 15 min klidnou chůzí a do centra města se dostanete za 20 min klidnou chůzí.
 • Liberec je městem sportu a jeho okolí nabízí kvalitní zázemí pro Vaše široké spektrum aktivit.
 • Akademické sportovní centrum TUL Vám nabízí možnost využit posilovny, sauny, účastnit se pravidelných aktivit jako je např. jóga, jumping, bos, bodywork, využít můžete i další sportoviště (fotbalové hřiště, basketbal nebo tenisovou halu)
  a zapojit se můžete také do fotbalové, florbalové nebo volejbalové ligy, případně se můžete stát hráčem univerzitního hokejového týmu TUL apod.
 • Liberec nabízí možnosti kulturního vyžití (tři divadla, dvě multikina, jedno jednosálové kino s jedinečnou architekturou ve stylu art-deco, galerie, muzea, studentské kluby v areálu Harcovských kolejí apod.)
 • Kolem Liberce je krásná příroda, turistické trasy, naučné sezky, cyklostezky (Jizerské a Lužické hory, Český raj ad.).

Připojte se na Instagramu

img img img img img img