overlay

Další poradní orgány

Rada garantů studijních programů FS TUL

Rada garantů studijních programů Fakulty strojní TU v Liberci byla ustavena v souladu s čl. 24 Statutu Fakluty strojní TU v Liberci. Činnost Rady bude určována zejména požadavky vyplývajícími z § 44 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, pro akreditované studijní programy FS TUL pro oblast vzdělávání č. 27.

 

Předseda rady:

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. (proděkan pro vzdělávací činnost)

 

Členové rady:        

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.

doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.

prof. Dr. Ing. Pavel Němeček

doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.

 

Zápisy z jednání:

2022: 17. ledna | 5. října |

2021: 18. března | 1. října |

2020: 11. září |

Průmyslová rada FS TUL

Průmyslová rada je poradní pracovní skupina ustavená děkanem Fakulty strojní TUL.

 

Činnost průmyslové rady:

 • Diskuse nad tématy v oblasti vzdělávání, výzkumu, transferu poznatků.
 • Výměna informací o potřebách průmyslové a akademické sféry a vzájemná zpětná vazba.
 • Podněty pro zlepšení struktury a kvality studia, inovace předmětů ve vztahu k potřebám praxe, začlenění moderních poznatků do výuky.
 • Témata závěrečných prací, praxe, stáže, praktikantská místa a stipendijní programy.
 • Oblast dalšího vzdělávání, semináře a celoživotní vzdělávání.
 • Spolupráce na výzkumu, vývoji a inovacích.
 • Konzultace, expertní posudky, studie, vzájemná využitelnost pracovišť.
 • Společná popularizace technického vzdělávání.

Členové: 2022–2021

 • AGC Automotive Czech a.s., Bílina, Chudeřice
 • Benteler ČR s.r.o., Chrastava
 • Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Jičín
 • ČEZ, a.s.
 • DEPRAG CZ a.s., Lázně Bělohrad
 • DGS Druckguss Systeme s.r.o., Liberec
 • Elmarco s.r.o., Liberec
 • Faurecia Emissions Control Technologies, Mladá Boleslav, s.r.o.
 • Foxconn CZ s.r.o., Pardubice
 • GDK, spol. s r.o., Kolová
 • Grupo Antolin Turnov s.r.o., Turnov
 • Kamax, s.r.o., Turnov
 • Knorr Bremse ČR, s. r. o., Liberec
 • KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., Polička
 • Krajská hospodářská komora Libereckého kraje
 • Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., Liberec
 • Preciosa a.s., Jablonec nad Nisou
 • Rieter CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí
 • Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
 • TOS Varnsdorf a.s., Varnsdorf
 • Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci
 • TRW Automotive Czech, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Zasedání průmyslové rady:

Komise pro ekonomické záležitosti

Komisi ustanovuje děkan v souladu s čl. 20 Statutu Fakulty strojní TUL (rozhodnutí o zřízení komise a rozsah činností).

 

Předseda:

Ing. Tomáš Kysilka (tajemník fakulty)

 

Členové:

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. (proděkan)

doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.

doc. Ing. Lubomír Moc, CSc.

doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Ing. Alena Šírková (vedoucí personálního a mzdového oddělení)

 

Zápisy z jednání jsou uloženy ve vnitřním eletronickém archivu fakulty.

Oborové rady doktorských studijních programů

Aplikovaná mechanika P0715D270004 / Applied Mechanics P0715D270003

Platnost akreditací: do 6. 6. 2028


Předseda:

prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D. (FS TUL)


Členové:

prof. Ing. Václav Dvořák, Ph.D. (FS TUL)
Ing. Luděk Heller, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. (FS ČVUT)
doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. (FS TUL)
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. (FS ČVUT)


Stavba strojů a zařízení P0715D270001 / Machines and Equipment Design P0715D270002

Platnost akreditací: do 19. 5. 2023


Předseda:

prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. (FS ČVUT)


Členové:

doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. (FS TUL)
prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. (FS TUL)
doc. Ing. Miroslav Malý, CSc. (FS TUL)
prof. Ing. Jan Melichar, CSc. (FS ČVUT)
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. (VÚTS, a.s.)
doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc. (Benteler ČR, s.r.o.)


Technologie a materiály P0788D270002 / Technologies and Materials P0788D270001

Platnost akreditací: do 19. 5. 2023


Předseda:

prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld (FS TUL)


Členové:

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. (FS ZČU)
prof. Dr hab. Stanislaw Mitura (FS TUL)
prof. Ing. Iva Nová, CSc. (FS TUL)
doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D. (FS TUL)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (FS ČVUT)
doc. RNDr. Věra Vodičková, Ph.D. (FS TUL)

Připojte se na Facebooku

Děkujeme našim kolegům učitelům za jejich... U příležitosti oslav 7️⃣0️⃣ let založení naší... Univerzitní tým studentské formule FS TUL... Rádi byste následovali úspěšné startupisty z... Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult...