overlay

Strojírenství

Standardní doba studia: je 3 roky.

Forma studia: prezenční i kombinovaná. Výuka u kombinované formy probíhá v pátek cca 2x měsíčně.

Zakončení studia: státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava, absolvent  získá akademický titul "bakalář" – ve zkratce Bc. uváděné před jménem.

Přijímací řízenípodrobnosti

Parametry studia.

Studijní plán

Studijní plán

Studijní plán tvoří souhrn povinných předmětů, povinně volitelných předmětů, který je z hlediska časové a obsahové posloupnosti uspořádán tak, aby umožnil naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu ve standardní době studia.

 

Studijní program je bez specializací, studenti mají možnost volby směru odborné profilace v rámci povinně volitelných předmětů, předmětu odborná praxe a zaměřením své bakalářské práce. 

Studijní plán

 

Kompletní přehled všech studijních programů (bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia), které v současnosti vyučujeme:

Najdete zde

Připojte se na Facebooku

O snažší vstup do vysokoškolského studia se... Technická univerzita v Liberci  byla u zrodu... K upevnění vztahů s BA Glauchau -... Zdravice a výzva rektora ke studentům i... Materiálová podpora pro týmy středoškolských... V novém akademickém roce přejeme všem našim...