overlay

Bakalářské studium

Termín podání přihlášek (2. kolo) do:  18. 8. 2024
Přijímací řízení: Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2024/2025
Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč (platba online)
Počet přijímaných uchazečů: 400 (prezenční studium), 70 (kombinované studium)

Doručení maturitního vysvědčení: do 28. 6. 2024

Maturitní vysvědčení je možné doručit těmito způsoby:

 1. nahráním naskenovaného vysvědčení do elektronické přihlášky na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec – po přihlášení zvolte u přihlášky na FS možnost Upravit a na kartě Požadavky oboru vložte soubor s maturitním vysvědčením, 
 2. zasláním naskenovaného vysvědčení na e-mailovou adresu: dana.semotjukova@tul.cz.

 

Termín přijímací zkoušky:  srpen 2024 - pouze pro opakující studenty FS TUL, viz podmínky pro přijetí, ostatní studenti jsou přijímáni BEZ přijímacích zkoušek! Přijímací zkoušky se konají na děkanátu FS TUL, bud. G. 3. NP, Univerzitní nám. 1410/1, Liberec 1.

 

Informace o studijním programu

Postup, jak si podat e-přihlášku ke studiu

 • klikněte na výše uvedený odkaz (E-PŘIHLÁŠKA) nebo klikněte zde
 • dále klikněte na odkaz "podat přihlášku"
 • v nabídce si vyberte fakultu (FS - Fakulta strojní)
 • vyberte formu studia: prezenční (jde o standardní denní studium) nebo kombinovanou (jde o dálkové studium při zaměstnání)
 • zvolte typ studijního programu: bakalářský
 • vyberte jazyk ve kterém je studijní program uskutečňován (čeština)
 • klikněte na daný studijní program (Strojírenství)
 • zadejte svoji soukromou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko "pokračovat"
 • následně odešlete odkaz na přihlášení do emailu
 • pokračujte otevřením odkazu z e-mailu
 • v autorizačním e-mailu klikněte na "Přihláška ke studiu - ověření e-mailové adresy"
 • zkontrolujte zadanou přihlášku a vyplňte prosím osobní údaje
 • po zadání všech povinných údajů podáte přihlášku a objeví se výzva k úhradě poplatku
 • potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte emailem.

Pokyny pro vyplnění elektronické přihlášky

 • Do elektronické přihlášky se vyplňují průměry za druhé pololetí 3. ročníku a za první pololetí 4. ročníku SŠ.
 • Průměr z maturitní zkoušky vyplní pouze uchazeči, kteří v době podání přihlášky mají úspěšně složenou maturitní zkoušku.
 • Do elektronické přihlášky vložte dva "pdf" soubory. Do prvního pdf souboru nahrajte kopie vysvědčení ze 3. a 4. ročníku, do druhého "pdf" souboru maturitní vysvědčení. Kopie vysvědčení mohou být nahrazeny katalogovým listem potvrzeným střední školou.
 • Pokud maturujete v roce 2024, dodejte neověřenou kopii maturitního vysvědčení bezprostředně po obdržení vysvědčení a to nejpozději do 28.6.2024. Pokud neobdržíte maturitní vysvědčení do 28.6.2024, kontaktujte studijní oddělení fakulty.
 • Maturitní vysvědčení je možné doručit těmito způsoby:
 1. nahráním naskenovaného vysvědčení do elektronické přihlášky na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec – po přihlášení zvolte u přihlášky na FS možnost Upravit a na kartě Požadavky oboru vložte soubor s maturitním vysvědčením (nelze použít, pokud již byly do přihlášky nahrány 2 soubory);
 2. zasláním naskenovaného vysvědčení na e-mailovou adresu: dana.semotjukova@tul.cz;
 • Kopie vysvědčení nemusí být notářsky ověřené.
 • Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí, vloží do elektronické přihlášky pdf soubory obsahující kopii nostrifikace středoškolského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B1.
 • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
 • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
 • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
 • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat.
 • Zaslání přihlášky v tištěné formě NEPOŽADUJEME.

E-přihláška (IS STAG)

0

Počet přihlášek ke studiu v roce 2022/23

0

Počet přijatých studentů v roce 2022/23

0

Počet zapsaných studentů v roce 2022/23

Připojte se na Instagramu

img img img img img img