overlay

Bakalářské studium

Termín podání přihlášek - 2. kolo:  15. srpna 2023
Přijímací řízení: Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2023/2024
Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč (platba online)
Počet přijímaných uchazečů: 400 (prezenční studium), 70 (kombinované studium)

Termín přijímací zkoušky: 9. června 2023 a konec srpna 2023 (pouze pro opakující studenty FS TUL)

 

Informace o studijním programu

Pokyny pro vyplnění elektronické přihlášky

 • Do elektronické přihlášky se vyplňují průměry za druhé pololetí 3. ročníku a za první pololetí 4. ročníku SŠ.
 • Průměr z maturitní zkoušky vyplní pouze uchazeči, kteří v době podání přihlášky mají úspěšně složenou maturitní zkoušku.
 • Do elektronické přihlášky vložte dva "pdf" soubory. Do prvního pdf souboru nahrajte kopie vysvědčení ze 3. a 4. ročníku, do druhého "pdf" souboru maturitní vysvědčení. Kopie vysvědčení mohou být nahrazeny katalogovým listem potvrzeným střední školou.
 • Pokud maturujete v roce 2023, dodejte neověřenou kopii maturitního vysvědčení bezprostředně po obdržení vysvědčení a to nejpozději do 30.6.2023. Pokud neobdržíte maturitní vysvědčení do 30.6.2023, kontaktujte studijní oddělení fakulty.
 • Maturitní vysvědčení je možné doručit těmito způsoby:
 1. nahráním naskenovaného vysvědčení do elektronické přihlášky na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec – po přihlášení zvolte u přihlášky na FS možnost Upravit a na kartě Požadavky oboru vložte soubor s maturitním vysvědčením (nelze použít, pokud již byly do přihlášky nahrány 2 soubory);
 2. zasláním naskenovaného vysvědčení na e-mailovou adresu: dana.semotjukova@tul.cz;
 3. zasláním kopie vysvědčení poštou na adresu: Fakulta strojní TUL, Studijní oddělení, Studentská 1402/2, 46117 Liberec 1;
 4. osobním doručením kopie vysvědčení na studijní oddělení FS TUL v úředních hodinách.
 • Kopie vysvědčení nemusí být notářsky ověřené.
 • Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské vzdělání v zahraničí, vloží do elektronické přihlášky pdf soubory obsahující kopii nostrifikace středoškolského vzdělání a doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B1.
 • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
 • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
 • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
 • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat.
 • Zalání přihlášky v tištěné formě NEPOŽADUJEME.

E-přihláška (IS STAG)

0

Počet přihlášek ke studiu v roce 2022/23

0

Počet přijatých studentů v roce 2022/23

0

Počet zapsaných studentů v roce 2022/23

Připojte se na Instagramu

img img img img img img