overlay

Povinná publicita projektů

Flexibiní technologie robotického broušení a leštění velkoformátových skleněných objektů komplexních tvarů

Flexibiní technologie robotického broušení a leštění velkoformátových skleněných objektů komplexních tvarů

Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum a vývoj zcela nové technologie opracování zakřiveného povrchu skleněných prvků optických soustav s výrazně komplikovanou optikou, geometrií tvaru a rozměrovou charakteristikou finálního produktu.

Více informací
3D tisk ve stavebnictví a architektuře

3D tisk ve stavebnictví a architektuře

Multidisciplinární projekt paralelně zaměřený na vývoj robotického zařízení pro ambulantní 3D tisk stavebních konstrukcí a na vývoj konstrukcí a objektů, realizovatelných touto technologií.
 

Více informací

Aplikace analogií přírodních struktur na povrchu vyfukovaných plastových dílů

Cílem projektu je aplikace analogií přírodních povrchů a struktur na povrch tvarových částí forem, nástrojů a plastových dílů s cílem ovlivnění  vybraných povrchových vlastností nebo eliminaci dodatečných procesů.

 

Více informací
Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy FS TUL

Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy FS TUL

Projekt se zabývá rozvojem přístrojového a laboratorního vybavení pro uskutečňování tří nových studijních doktorských programů FS TUL. Studijní programy pokrývají vědecko-výzkumnou oblast konstrukce a stavby strojů, oblast výrobních technologií, procesů a materiálů a oblast mechaniky. Projekt je vázán na projekt Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů Fakulty strojní TU v Liberci.

 

Více informací
Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL

Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL

Projekt se zabývá rozvojem nových studijních doktorských programů Fakulty strojní TU v Liberci, které obsahem naplňují požadavky na doktorské studium technického směru v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a v souladu s mezinárodními standardy. Studijní programy pokrývají vědecko-výzkumnou oblast konstrukce a stavby strojů, oblast výrobních technologií, procesů a materiálů a oblast mechaniky.

 

Více informací

Připojte se na Instagramu

img img img img img img