overlay

Rozvoj doktorských studijních programů FS TUL

DspFSTUL


Příjemce:                Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Poskytovatel:          MŠMT ČR
Program :                EF – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014–2020)
Identifikátor:           EF16_018/0002718
Doba řešení:           2017–2022
Dotace:                    3 064 815 CZK
Garant za FS TUL:  doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
Pracoviště:              katedra textilních a jendoúčelových strojů

 

Cílem projektu je příprava akreditace a zahájení výuky ve třech nových výzkumných studijních programech (DSP) zaměřených na výchovu absolventů s nejvyšším akademickým vzděláním, kteří jsou způsobilí k tvůrčí vědecké, výzkumné a odborné činnosti.

Dílčí cíle projektu:

 

 

Připojte se na Facebooku

O snažší vstup do vysokoškolského studia se... Technická univerzita v Liberci  byla u zrodu... K upevnění vztahů s BA Glauchau -... Zdravice a výzva rektora ke studentům i... Materiálová podpora pro týmy středoškolských... V novém akademickém roce přejeme všem našim...