overlay
Home Věda a výzkum Výzkumné oblasti

Výzkumné oblasti

Fakulta strojní je historicky nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Byla založena v roce 1953 jako Vysoká škola strojní a položila základy pro rozvoj vysokého školství v Liberci.

V poválečném období se na Liberecku začala prosazovat, vedle tradičního textilního a sklářského průmyslu, orientace na automobilový průmysl, výrobu obráběcích strojů a na oblast zpracování plastů. Tato skutečnost určovala, a do jisté míry dodnes předurčuje, vědecko-výzkumnou orientaci Fakulty strojní TUL.

Současné zaměření vědy a výzkumu se stále více akcentuje důraz na ekologii, bezpečnost, medicínu, energetiku, nanomateriály a nanotechnologie s důrazem na témata a potřeby 21. století.

Tradice, Nové směry, Nové přístupy

Zapojení kateder do výzkumných oblastí KMP KSP KMT KEZ KST KOM KVM KSR KTS KSA
MATERIÁLY, NANOMATERIÁLY, KOMPOZITY     v     v v v v v       v
PROGRESIVNÍ a ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE a NANOMATERIÁLY   v   v v v   v v v
UDRŽITELNÁ DOPRAVA a MOBILITA v v     v   v      
KONSTRUKCE STROJŮ a ZAŘÍZENÍ         v   v v v v
VÝROBNÍ SYSTÉMY, AUTOMATIZACE, ROBOTIZACE   v     v     v   v
ENERGETIKA a OBNOVITELNÉ ZDROJE   v   v     v      

Výzkumné programy

Připojte se na Instagramu

img img img img img img