overlay

Diplomová práce

V posledním ročníku studia Vás čeká zpracování diplomové práce. Témata diplomových prací jsou vypisována prostřednictvím informačního systému STAG. Studenti, kteří chtějí v daném akademickém roce odevzdávat diplomovou práci, musí na IS STAG provést její registraci (zpravidla do konce října). U každého tématu je uveden vyučující (vedoucí práce), který téma zadal a diplomovou práci povede. Studenti si mohou vybrat i více témat, o která mají zájem, u každého tématu však musí nastavit prioritu, s jakou dané téma chtějí získat. Po ukončení registrace nebo v průběhu registračního období vyučující potvrdí přidělení tématu studentovi. Každé téma je schváleno vedoucím katedry, garantem studijního programu a děkanem fakulty a je podkladem pro dokument "Zadání závěrečné práce".

Přehled oceněných diplomových prací Cenou děkana

2023

  • Ďuračka, Ondřej. Zařízení na výrobu vícedruhových vláken pomocí metody forcespinning (vedoucí práce: dr. Josef Skřivánek)

2022 

  • Kryške, Karel. Návrh pneumatického upínacího přípravku (vedoucí práce: dr. Petr Zelený). (DSpace)
  • Milučký, Ján. Zařízení pro navíjení filtračních vložek (vedoucí práce: dr. Petr Žabka). (DSpace)

2021 

  • Štípková, Michaela. Biodegradace kompozitních materiálů plněných přírodními plnivy (vedoucí práce: prof. Petr Lenfeld). (DSpace)
  • Bayer, Jan. Modelování spektra tlakových fluktuací u stěny pomocí neuronových sítí (vedoucí práce: prof. Karel Fraňa). (DSpace)
  • Zelinka, Jan. Konstrukční návrh hlavy kapalinou chlazeného spalovacího motoru motocyklu( vedoucí práce: dr. Pavel Brabec). (DSpace)

2020 

  • Sai, Ayorkor Rhoda. The Improvement of the cavitation resistance of technical surfaces using high power laser pulses (vedoucí práce: dr. Miloš Müller). (DSpace)
  • Ježek, Jakub. Převodovka pro autonomní vozidlo (vedoucí práce: dr. Robert Voženílek). (DSpace)
  • Véle, Filip. Konstrukce dílů s ohledem na aditivní výrobu a ověření jejich funkčnosti (vedoucí práce: dr. Jiří Šafka). (DSpace)

2019 

  • Valeš, Petr. Studie struktury a vlastností polymerních kompozitů na bázi PLA a kávové sedliny (vedoucí práce: dr. Luboš Běhálek). (DSpace)
  • Roháč, Jakub. Návrh konstrukce přídavného zařízení pro pálení trubek pro stroj CNC Kompakt Laser (vedoucí práce: dr. Petr Zelený). (DSpace)
  • Hrouda, Aleš. Určení deformace a napětí v okolí promáčkliny v ocelové troubě pomocí experimentu a výpočtu (vedoucí práce: prof. Bohdana Marvalová). (DSpace)

2018 

  • Salem, Ashraf Shehab. Experimental and numerical investigation of the metal sheets for automotive (vedoucí práce: prof. Karel Fraňa). (DSpace)
  • Jírová, Radka. Inovace konstrukce golfového vozíku za účelem zlepšení jízdního komfortu řidiče (vedoucí práce: prof. Lubomír Pešík). (DSpace)

2017 

  • Rybáček, Roman. Projekční návrh spalovacího motoru pro hybridní vozidlo (vedoucí práce: dr. Pavel Brabec). (DSpace)

2016 

  • Koreček, David. Zjištění vhodného materiálového modelu pro numerickou simulaci tažení výlisku plechu ze slitiny titanu (vedoucí práce: doc. Pavel Solfronk). (DSpace)
  • Fryc, Jan. Konstrukční návrh uložení mlhového světlometu (vedoucí práce: dr. Jan Novák). (DSpace)
  • Dvořák, Martin. Návrh skladovacího zařízení ve firmě DENSO Manufacturing Czech s.r.o. (vedoucí práce: prof. Ladislav Ševčík). (DSpace)
  • Šáfr, Jan. Návrh 3D tiskárny technologie FDM (vedoucí práce: dr. Petr Keller). (DSpace)

 

Přehled oceněných diplomových prací Cenou Nadace Preciosa

2023

  • Beneš, Martin. Zařízení pro výzkum 3D tisku skleněných výrobků (vedoucí práce: doc. Marcel Horák).

2022

  • Špicar, Jaroslav. Řízení nastavovačů vačkových hřídelí (vedoucí práce: dr. Václav Rychtář). (DSpace)

2021

  • Severýn, Martin. Návrh koaxiálního náhonu pro obráběcí stroj (vedoucí práce: dr. Petr Zelený). (DSpace)

2019

  • Uličný, Tomáš. Návrh optimalizace systému zásobování ve výrobním závodě AGC Automotive Chudeřice (vedoucí práce: dr. František Koblasa). (DSpace)

2018

  • Taich, Jakub. Návrh kompaktní DLP 3D tiskárny (vedoucí práce: dr. Michal Moučka). (DSpace)

2017

  • Seidl, Jan. Kavitace v medicínských aplikacích (vedoucí práce: dr. Miloš Müller). (DSpace)

2016

  • Kulifay, Jitka. Posouzení možnosti výroby skleněných nanovláken (vedoucí práce: prof. Ladislav Ševčík). (DSpace)
  • Vašata, Josef. Konstrukce a výroba zařízení pro extrudaci ABS a jiných materiálů pro 3D tiskárny (vedoucí práce: dr. Jiří Šafka). (DSpace)

Přehled oceněných diplomových prací Cenou ČEEP

Cena ČEEP 2016 (Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace MPO ČR, MŽV ČR a MMR ČR)

  • Rybáček, Roman. Projekční návrh spalovacího motoru pro hybridní vozidlo (vedoucí práce: dr. Pavel Brabec), cena rektora TUL. (DSpace)

Přehled oceněných diplomových prací Cenou Laurina a Klementa

Finalista Ceny Laurina & Klementa 2023 (ŠKODA-AUTO a.s.)

  • Dumek, Tomáš. Vliv stárnutí a recyklace na vlastnosti ABS kompozitů obsahující přísady na bázi celulózy (vedoucí práce: dr. Pavel Brdlík), finalista soutěže oceněný částkou 30 tis. Kč.

Finalista Ceny Laurina & Klementa 2022 (ŠKODA-AUTO a.s.)

  • Jerman, Filip. Analýza proudění oleje v mazacím kanálku klikového hřídele (vedoucí práce: dr. Václav Rychtář), finalista soutěže oceněný částkou 30 tis. Kč.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img