overlay
Home Internacionalizace Novinky

ERASMUS+ (2021–2027)

Novinky programového období

Novinky programového období

  • NOVĚ možnost krátkodobé mobility pro studenty doktorského studia a všechny studenty spadající do kategorie studentů v rámci inkluze, tj. s omezenými příležitostmi (zdravotní, ekonomické, jiné překážky) –  délka 5 až 30 dní.
  • VŠECHNY mobility lze realizovat v tzv. kombinované variantě. Kombinovaná mobilita je kombinací fyzické mobility s virtuální složkou. Je nutné dodržet minimální délku pobytu v zahraničí pro přiznání grantu, ale další část mobility je možné realiozovat distančně/online z ČR (na dobu realizovanou v ČR nenáleží účastníkovi finanční prostředky).
  • NOVĚ zahrnuta i mezinárodní mobilita, tj. mobilita do partnerských zemí (ostatní země světa nepřidružené ke standardnímu programu Erasmus+). Na TUL mobility pouze do regionu č. 14, Faerské ostrovy, Švýcarsko a VB.
Novinky programového období

Novinky programového období

  • Inkluze. Navýšení podpory pro: a) účastníky s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním b) účastníky s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami aj. c) účastníky s jinou další překážkou (bude posuzováno jednotlivě komisí ZHR).
  • Green Erasmus+. Navýšení příspěvku při využití ekologičtějšího způsobu dopravy (vlak, autobus, loď místo auta či letadla, spolujízda). Jednorázový příspěvek činí 50€ na cestu pro cesty v délce 100 – 4000km
  • BIP / Kombinované intenzivní programy. Studenti/zaměstnanci budou moci využít BIP, které kombinují online studium a týmovou práci s krátkodobým pobytem v zahraničí. Délka 5-30 dní pro fyzickou část, délka povinné virtuální aktivity (online) není specifikována. Databáze BIP programů.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img