overlay

Legislativa a předpisy

Zákon o vysokých školách

Legislativa a metodické pokyny pro vysoké školy

Vnitřní předpisy TUL

Statut TUL
Studijní a zkušební řád TUL
Etický kodex pro zaměstnance a studenty TUL
Další vnitřní předpisy TUL
Vybrané vnitřní normy TUL

Vnitřní předpisy FS TUL

Statut Fakulty strojní TUL
Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní TUL
Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní TUL
Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní TUL
Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TUL

Směrnice děkana FS TUL

03/2023 Směrnice děkana – Přiznání stipendií studentům BSP a NMSP uskutečňovaných na FS TUL doplňující Stipendijní řád TUL
02/2023 Směrnice děkana – Přiznání stipendií studentům DSP uskutečňovaných na FS TUL doplňující Stipendijní řád TUL
01/2023 Směrnice děkana – Pro stanovení výkonu pracovišť
01/2022 Směrnice děkana – Organizační řád FS TUL
01/2019 Směrnice děkana – Zásady tvorby a čerpání prostředků z FOM Fakulty strojní TUL
03/2018 Směrnice děkana – Organizace studia v doktorských studijních programech
02/2018 Směrnice děkana – Podmínky pro postup studentů bakalářských a magisterských studijních programů FS TUL do 2. semestru studia
01/2014 Směrnice děkana – O uznání zápočtů a zkoušek z předchozího nebo souběžného studia
01/2017 Směrnice děkana – O propůjčení titulu Fakultní škola Fakulty strojní TUL
02/2017 Směrnice děkana – Závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky v Bc a Mgr studijním programu
05/2017 Směrnice děkana – Opatření ke studiu v doktorských studijních programech, které uskutečňuje FS TUL – na dostudování
06/2017 Směrnice děkana – O stanovení maximálního počtu kvalifikačních prací

Příkazy a opatření děkana FS TUL

03/2024 Příkaz děkana - Zápis studentů na Fakultě strojní TUL pro akademický rok 2024/2025

01/2024 Příkaz děkana – Stanovení hodnoty režijního nákladového koeficientu pro projekty SGS
02/2024 Příkaz děkana – O použití nákladového koeficientu pro rok 2024
03/2023 Příkaz děkana – O stanovení stipendijního základu pro AR 2023/2024
01/2022 Opatření děkana vymezující rozsah činnosti, řízení hospodaření a vnitřní správu fakulty tajemníkem fakulty

Pravidla habilitačních a profesorských řízení

01/2015 Směrnice děkana – Pravidla habilitačních a profesorských řízení na FS TUL
Orientační požadavky pro habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů na FS TUL

Připojte se na Instagramu

img img img img img img