overlay

Legislativa a předpisy

Zákon o vysokých školách
Legislativa a metodické pokyny pro vysoké školy

Vnitřní předpisy TUL

Statut TUL
Studijní a zkušební řád TUL
Etický kodex pro zaměstnance a studenty TUL
Další vnitřní předpisy TUL
Vybrané vnitřní normy TUL

Vnitřní předpisy FS TUL

Statut Fakulty strojní TUL
Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní TUL
Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní TUL
Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní TUL
Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TUL
Stipendijní řád pro studenty Fakulty strojní TUL
Stipendijní základ na Fakultě strojní TUL pro akademický rok 2022/2023
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Fakulty strojní TUL

Směrnice a opatření děkana FS TUL

01/2022 Směrnice děkana – Organizační řád Fakulty strojní TUL
04/2019 Směrnice děkana pro stanovení výkonů pracovišť
01/2019 Směrnice děkana – Zásady tvorby a čerpání prostředků z FOM Fakulty strojní TUL
03/2018 Směrnice děkana – Organizace studia v doktorských studijních programech
02/2018 Podmínky pro postup studentů bakalářských a magisterských studijních  programů Fakulty strojní TUL do 2. semestru studia
01/2014 Směrnice děkana o uznání zápočtů a zkoušek z předchozího nebo souběžného studia
03/2015 Směrnice děkana o přiznání podpory studentům při studijním pobytu v zahraničí
01/2017 Směrnice děkana o propůjčení titulu Fakultní škola Fakulty strojní TUL
02/2017 Směrnice děkana – Závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky v Bc a Mgr studijním programu
03/2017 Směrnice děkana o přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů
05/2017 Směrnice děkana – Opatření ke studiu v doktorských studijních programech, které uskutečňuje FS TUL – na dostudování
06/2017 Směrnice děkana – O stanovení maximálního počtu kvalifikačních prací

Příkazy a opatření děkana FS TUL

01/2022 Opatření děkana vymezující rozsah činnosti, řízení hospodaření a vnitřní správu fakulty tajemníkem fakulty
02/2022 Příkaz děkana o použití nákladového koeficientu pro rok 2022
03/2022 Příkaz děkana k čerpání a převodu dovolených za akademický rok 2022
01/2014 Příkaz děkana o vyplácení mimořádných stipendií studentům Bc a navazujícího Mgr studijního programu

Pravidla habilitačních a profesorských řízení

01/2015 Směrnice děkana – Pravidla habilitačních a profesorských řízení na FS TUL
Orientační požadavky pro habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů na FS TUL

Další předpisy a požadavky

Požadavky na publikační činnost pracovišť FS TUL na roky 2020-2022

 

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se  u nás rozhodli  strávit...