overlay

Legislativa a předpisy

Zákon o vysokých školách
Legislativa a metodické pokyny pro vysoké školy

Vnitřní předpisy TUL

Statut TUL
Studijní a zkušební řád TUL
Etický kodex pro zaměstnance a studenty TUL
Další vnitřní předpisy TUL
Vybrané vnitřní normy TUL

Vnitřní předpisy FS TUL

Statut Fakulty strojní TUL
Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní TUL
Jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní TUL
Jednací řád Vědecké rady Fakulty strojní TUL
Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní TUL
Stipendijní základ na Fakultě strojní TUL pro akademický rok 2022/2023

Směrnice a opatření děkana FS TUL

01/2023 Směrnice děkana – Pro stanovení výkonu pracovišť
01/2019 Směrnice děkana – Zásady tvorby a čerpání prostředků z FOM Fakulty strojní TUL
03/2018 Směrnice děkana – Organizace studia v doktorských studijních programech
02/2018 Směrnice děkana – Podmínky pro postup studentů bakalářských a magisterských studijních programů FS TUL do 2. semestru studia
01/2014 Směrnice děkana – O uznání zápočtů a zkoušek z předchozího nebo souběžného studia
01/2017 Směrnice děkana – O propůjčení titulu Fakultní škola Fakulty strojní TUL
02/2017 Směrnice děkana – Závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky v Bc a Mgr studijním programu
03/2017 Směrnice děkana – O přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů
05/2017 Směrnice děkana – Opatření ke studiu v doktorských studijních programech, které uskutečňuje FS TUL – na dostudování
06/2017 Směrnice děkana – O stanovení maximálního počtu kvalifikačních prací

Příkazy a opatření děkana FS TUL

02/2023 Příkaz děkana – O použití nákladového koeficientu pro rok 2023
01/2023 Příkaz děkana – Stanovení hodnoty režijního nákladového koeficientu pro projekty SGS

01/2022 Opatření děkana vymezující rozsah činnosti, řízení hospodaření a vnitřní správu fakulty tajemníkem fakulty
01/2014 Příkaz děkana o vyplácení mimořádných stipendií studentům Bc a navazujícího Mgr studijního programu

Pravidla habilitačních a profesorských řízení

01/2015 Směrnice děkana – Pravidla habilitačních a profesorských řízení na FS TUL
Orientační požadavky pro habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů na FS TUL

Připojte se na Facebooku

Děkujeme našim kolegům učitelům za jejich... U příležitosti oslav 7️⃣0️⃣ let založení naší... Univerzitní tým studentské formule FS TUL... Rádi byste následovali úspěšné startupisty z... Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult...