overlay

Nepřehlédněte

Kulatý stůl

Setkání doktorandů s proděkanem doc. Ing. Petrem Lepšíkem, Ph.D.

  • Setkání poskytne prostor pro diskusi nad tématy týkajících se doktorského studia na FS TUL.
  • Termín: 17. května 2023 od 13,00 - studenti studující v ČJ 
  • Místo: budova G, 4. patro, zasedací místnost FP

Kontrola plnění zkoušek

Kontrola plnění zkoušek a studijních povinností  dle individuálního studijního plánu probíhá každoročně:

  • k 30. listopadu

Termíny pro odevzdání podkladů pro hodnocení výsledků a přiznání publikačního stipendia

Termíny odevzdání podkladů pro hodnocení výsledků a přiznání publikačního stipendia za rozhodné období (dle Směrnice děkana 2/2023):

  • 31. prosinec
  • 30. červen

Zápis ke studiu

Zápis ke studiu se uskuteční do 31. října příslušného roku.

Kolokvium

Připojte se na Instagramu

img img img img img img