overlay

Nepřehlédněte

Kulatý stůl

Setkání doktorandů s proděkanem doc. Ing. Petrem Lepšíkem, Ph.D.

  • Setkání poskytne prostor pro diskusi nad tématy týkajících se doktorského studia na FS TUL.
  • Termín:  bude upřesněno
  • Místo: budova G, 4. podlaží, zasedací místnost FP

Kontrola plnění zkoušek

Kontrola plnění zkoušek a studijních povinností  dle individuálního studijního plánu probíhá každoročně:

  • k 30. listopadu

Termíny pro odevzdání podkladů pro hodnocení výsledků a přiznání publikačního stipendia

Termíny odevzdání podkladů pro hodnocení výsledků a přiznání publikačního stipendia za rozhodné období dle Směrnice děkana 2/2023:

  • 31. prosinec
  • 30. červen

Zápis ke studiu

Zápis ke studiu se uskuteční do 30. září příslušného roku.

Kolokvium

Termín konání

Aplikovaná mechanika: 16. září 2024

Stavba strojů a zařízení: 12. září 2024

Technologie a materiály: 13. září 2024

Harmonogramy:

Aplikovaná mechanika

Stavba strojů a zařízení

Technologie a materiály

Připojte se na Instagramu

img img img img img img