overlay

Nepřehlédněte

Kulatý stůl

Setkání doktorandů s proděkanem doc. Ing. Petrem Lepšíkem, Ph.D.

  • Setkání poskytne prostor pro diskusi nad tématy týkajících se doktorského studia na FS TUL.
  • Předpokládaný termín: podzim 2022

Kontrola plnění zkoušek

Kontrola plnění zkoušek dle individuálního studijního plánu probíhá každoročně:

  • 30. listopadu
  • 30. červena

Termíny pro odevzdání podkladů pro hodnocení výsledků a přiznání publikačního stipendia

Termíny odevzdání podkladů pro hodnocení výsledků a přiznání publikačního stipendia za rozhodné období (dle čl. 4 směrníce děkana č.3/2017):

  • 31. prosinec
  • 31. červen

Zápis ke studiu

Zápis ke studiu se uskuteční do 31. října příslušného roku.

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se  u nás rozhodli  strávit...