overlay

Aktuální výzvy

Aktuální výzvy jsou vybírány zejména dle vědeckovýzkumného zaměření a potřeb fakulty strojní.

Projektové oddělení TUL

GA ČR

Vyhlášení soutěží pro rok  2024

Termín podání návrhů: do 4. dubna 2023

TA ČR

AKTION

MŠMT ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro rok 2023.

Bližší informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

 

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2023:
a) od 30. 9. 2022 do 31. 10. 2022 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2023;
b) od 15. 3. 2023 do 15. 4. 2023 na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2023;
c) od 15. 8. 2023 do 15. 9. 2023 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2023;

OP JAK

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.


Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Podání žádosti o podporu:  do 27. 6. 2022 –  do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 5. 2023 do 12.00 hodin

Horizont Evropa

OP TAK

Cílem OP TAK je podproa českých podniukatelů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastrukturu, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility.

Řídícím orgánem OP TAK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu.


Harmonogram výzev pro rok 2023

Programy přeshraniční spolupráce 2021–2027

Přehled programů


Program Interreg spolupráce Česko – Sasko

  • Vyhlášení průběžné výzvy: leden 2023
  • Povinná bude konzultace projektového záměru s partnery projektu u poskytovatele

Možné priority pro TUL:

Inovace a konkurenceschopnost / prioritní cíl 1)

  • Podpora zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací, vytváření a rozšiřování kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky – transfer technologií, zkoušení nových technologií, poskytování služeb apod.

Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch / prioritní cíl 3) 

  • Spolupráce vysokých škol a profesních akademií

Aktivity:

  • Organizace a realizace přeshraničních akcí: workshopy, semináře, konference, informační akce, výměna zkušeností, síťovací setkání (např. společná síť podníků, výzkumných a univerzitních organizací), soutěže, ad.
  • Výměna skupin: studentů
  • Vzdělávací opatření (včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti)
  • Projekty zaměřené na publicitu v rámci setkávání (vypracování vícejazyčných publikací apod.)

Připojte se na Facebooku

Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult... Také letos vyhlašujeme soutěž ve Studentské... Jen se trochu počasí umoudřilo a my už opět... Poslední workshop,  který se uskutečnil před... Pozvání fakulty na setkání se zástupci kateder...