overlay
Home Věda a výzkum Aktuální výzvy

Aktuální výzvy

Aktuální výzvy jsou vybírány zejména dle vědeckovýzkumného zaměření a potřeb fakulty strojní.

Projektové oddělení TUL

GA ČR

TA ČR

Harmonogram veřejných soutěží a výzev

 

Aktuálně otevřené výzvy


M-ERA.NET 3 Call 2024
Lhůta pro podání návrhů projektů: 5. březen až 14. květen 2024

 

DOPRAVA 2030
Lhůta pro podání návrhů projektů: 29. únor až  24. duben 2024

 

Program SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice
Lhůta pro podání návrhů projektů: 8. únor až 27. březen 2024
 

OP JAK

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.


Aktuální výzvy

OP TAK

Cílem OP TAK je podproa českých podniukatelů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastrukturu, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility.

Řídícím orgánem OP TAK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu.


Otevřené výzvy

Programy přeshraniční spolupráce 2021–2027

Přehled programů


Program Interreg spolupráce Česko – Sasko

Možné priority pro TUL:

Inovace a konkurenceschopnost / prioritní cíl 1)

  • Podpora zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací, vytváření a rozšiřování kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky – transfer technologií, zkoušení nových technologií, poskytování služeb apod.

Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch / prioritní cíl 3) 

  • Spolupráce vysokých škol a profesních akademií

Aktivity:

  • Organizace a realizace přeshraničních akcí: workshopy, semináře, konference, informační akce, výměna zkušeností, síťovací setkání (např. společná síť podníků, výzkumných a univerzitních organizací), soutěže, ad.
  • Výměna skupin: studentů
  • Vzdělávací opatření (včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti)
  • Projekty zaměřené na publicitu v rámci setkávání (vypracování vícejazyčných publikací apod.)

Horizont Evropa

Připojte se na Instagramu

img img img img img img