overlay

Aktuální výzvy

Aktuální výzvy jsou vybírány zejména dle vědeckovýzkumného zaměření a potřeb fakulty strojní.

MV ČR

Vyhlášení druhé veřejné soutěže Podprogram 3 – Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu

Program
Strategická podpora  rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)

 

Aktivity dvojího zaměření:

1) Podpora vytváření a udržitelnosti zahraničních partnerství – podpora pro institucionální spolupráci ve formě:

 • Dlouhodobého zajištění přístupu k infrastruktuře zahraničních partnerských institucí a jejího využívání, pokud obdobná infrastruktura není v ČR dostupná (tj. na realizaci výzkumného programu na zahraniční infrastruktuře).
 • Pořádání koordinačních schůzek a ad hoc návštěv za účelem rozpracovávání společných aktivit nejen projektové povahy, zaměřených na produkci společných výsledků.

 2) Podpora komunitních služeb – podpora projektů komunitních služeb specializovaných na bezpečnostní výzkum a zaměřených na:

 • Pořádání sérií plánovacích workshopů k nastupujícím oblastem multidisciplinárního významu nebo k podpoře networkingu pro budoucí výzkumné kolaborace a národní programové iniciativ.
 • Dlouhodobá informační podpora mezinárodní spolupráce.
 • Zřízení a provoz informační podpory pro koordinaci významných národních multilaterálních kolaborací zaměřených na účast ve významných mezinárodních grantech.
 • Termín podání: od 22. září do 9. listopadu 2022.
 • Návrh projektu může charakterem odpovídat obou typům aktivit.
 • Realizace 12 až 31 měsíců.
 • Intenzita podpory až 100 %, max. 3,5 mil. Kč.
 • Podrobnosti a zadávací dokumentace

AKTION

MŠMT ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace
Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro rok 2023.

Bližší informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

 

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2023:
a) od 30. 9. 2022 do 31. 10. 2022 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2023;
b) od 15. 3. 2023 do 15. 4. 2023 na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2023;
c) od 15. 8. 2023 do 15. 9. 2023 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2023;

OP JAK

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.


Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Datum uzávěrky: 16. 01. 2023

Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Podání žádosti o podporu:  do 27. 6. 2022 –  do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 5. 2023 do 12.00 hodin

TA ČR → avízo

Harmonogram soutěží

 

Program SIGMA

 • Program konsoliduje ostatní (končící programy TA ČR)
 • Implementuje aktivity z programů ZÉTA, ÉTA, GAMA 2, DELTA 2 a unijních nástrojů
 • Předpodklad vyhlášení říjen 2022

Program TREND (9.VS): podprogram 2: Nováčci

 • Vyhlášení soutěže bylo přesunuto ze září na listopad

Horizont Evropa

Možnost zapojit se do již běžících projektů Horizont Evropa prostřednictvím nástroje HOP ON

Zapojte se do Seznamu projektů v Klastru 4 / Digital, Industry, Space

 • Výzva končí 10.11.2022
 • Umožňuje přistoupení jednoho dalšího partnera ze skupiny tzv. Widening zemí (sem patří i Česko) ke konsorciu financovanému v rámci programu Horizont Evropa s již podepsanou grantovou dohodou (pokud zatím nemá jiného partnera z Widening zemí)
 • Pravidelně aktualizovaný seznam takovýchto projektů, do kterých se lze zapojit během jejich realizace najdete na tomto odkazu. Každý projekt je možné ihned kontaktovat (koordinátora) kliknutím na ikonku vpravo.
 • Jedná se o pilotní výzvu, program, jeho princip a postup je dobře vysvětlen v tomto videu.
 • Původně schválený konsorciální projekt není celý znovu přeschvalován, jen ta část projektového návrhu, kterou bude zapojovaná instituce do projektu přispívat, rozpočet je navýšen o část přistupujícho člena.
 • Výzva HOP ON Facility.

Pravidla financování projektů Horizont Evropa

Projektové oddělení TUL

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se u nás rozhodli strávit...