overlay

Organizační schéma

Organizační schéma je dáno směrnicí děkana č. 1/2022 Organizační řád Fakulty strojní TUL.

Organizační schéma Fakulty strojní TUL

Připojte se na Facebooku

Děkujeme našim kolegům učitelům za jejich... U příležitosti oslav 7️⃣0️⃣ let založení naší... Univerzitní tým studentské formule FS TUL... Rádi byste následovali úspěšné startupisty z... Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult...