overlay

Organizační schéma

Organizační schéma je dáno směrnicí děkana č. 1/2022 Organizační řád Fakulty strojní TUL (s účinností od 1. 9. 2022).

Organizační schéma Fakulty strojní TUL

Připojte se na Facebooku

O snažší vstup do vysokoškolského studia se... Technická univerzita v Liberci  byla u zrodu... K upevnění vztahů s BA Glauchau -... Zdravice a výzva rektora ke studentům i... Materiálová podpora pro týmy středoškolských... V novém akademickém roce přejeme všem našim...