overlay

Organizační schéma

Organizační schéma je dáno směrnicí děkana č. 1/2022 Organizační řád Fakulty strojní TUL.

Organizační schéma Fakulty strojní TUL

Připojte se na Instagramu

img img img img img img