overlay

Procesy zpětné vazby

Fakulta strojní má nastaven systém hodnocení a průzkumů kvality vzdělávání a zpětných vazeb v několika úrovních.

 

Systém hodnocení předmětů v IS STAG


Hodnocení jednotlivých předmětů a vyučujících probíhá v systému STAG. Studenti mají možnost ohodnotit anonymně předměty a vyjádřit se k vyučujícím.
Akce je organizována Studentskou komorou TUL.
Zájem o toto hodnocení je ze strany studentů nízký.

 

Individuální hodnocení pracovišti nebo vyučujícími


Některé katedry a vyučující provádějí hodnocení výuky v rámci zakončení výuky pro vlastní zpětnou vazbu.
K dispozici je dotazníkový formulář FS TUL.

 

Dotazníkové šetření kvality bakalářského studia


Probíhá na začátku konci čtvrtého semestru v rámci setkání studentů s vedoucími kateder při představení kateder, témat bakalářských prací, nabídka exkurzí do laboratoří kateder.
Návratnost dotazníků studentů 2. ročníků prakticky 100 %.

 

Dotazníkové šetření absolventů bakalářského studia


Probíhá po ukončení bakalářského studia po státnicích.
Návratnost dotazníků v rozmezí 50 až 90 %.

 

Dotazníkové šetření absolventů magisterského studia


Probíhá po ukončení studia po státnicích.
Návratnost dotazníků v rozmezí 55 až 90 %.

 

Dotazníkové šetření absolventů bakalářského a magisterského studia


Probíhá na vzorku absolventů po odchodu do praxe, kteří vyjádřili souhlas s oslovením.
Pilotně od roku 2018 do 2021.
Zavedeno od roku 2022.

 

Hodnocení doktorkého studia / Zpětné vazby od studentů DSP


Probíhá formou kulatých stolů organizovaných proděkanem pro doktorské studium.
Probíhá minimálně jednou za rok, ze setkání jsou pořizovány zápisy.
Probíhá od akademického roku 2018/2019.

 

Hodnocení akademických a ostatních pracovníků fakulty strojní


Směrnice rektora č. 8/2022 Personální rozvoj a hodnocení zaměstnanců TUL.
Aplikace pro hodnocení pracovníků TUL.
Probíhá od roku 2023.

Připojte se na Instagramu

img img img img img img