overlay

Doktorské studium

Délka studia: 4 roky
Získaný titul: doktor (Ph.D.)
Formy studia: prezenční, kombinovaná
Termín podání přihlášky (pro akad. rok 2022/23): 16. 9. 2022 (3. kolo)
Přijímací řízení: podrobnosti

Doktorské studijní programy

Doktorské studijní programy

Fakulta uskutečňuje tři doktorké studijní programy.

Doktorské studium je nejvyšším typem studia na univerzitě. Studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti technického výzkumu nebo vývoje. Absolventi se uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, ve výzkumných ústavech a na vysokých školách.

Více informací

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se  u nás rozhodli  strávit...