overlay

Doktorské studium

Délka studia: 4 roky
Získaný titul: doktor (Ph.D.)
Formy studia: prezenční, kombinovaná
Termín podání přihlášky: 31. 1. 2023 (1. kolo), 31. 8. 2023 (2. kolo)
Přijímací řízení: podrobnosti

Doktorské studijní programy

Doktorské studijní programy

Fakulta uskutečňuje tři doktorké studijní programy.

Doktorské studium je nejvyšším typem studia na univerzitě. Studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti technického výzkumu nebo vývoje. Absolventi se uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, ve výzkumných ústavech a na vysokých školách.

Více informací

Připojte se na Facebooku

Děkujeme našim kolegům učitelům za jejich... U příležitosti oslav 7️⃣0️⃣ let založení naší... Univerzitní tým studentské formule FS TUL... Rádi byste následovali úspěšné startupisty z... Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult...