overlay

Doktorské studium

Termín podání přihlášek: 31. 1. 2024 (1. kolo), 31. 8. 2024 (2. kolo)
Termín přijímacího pohovoru: únor a září 2023

Poplatek za přijímací řízení: 600,- Kč (platba online)

Podmínky přijetí ke studiu

 

 

Pokyny pro vyplnění elektronické přihlášky

 • Do elektronické přihlášky se vyplňují osobní údaje, údaje o předchozím vzdělání a zaměstnání, jméno školitele a téma disertační práce. Výsledky ze střední školy se nevyplňují.

 • Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.
 • Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení po zaplacení poplatku. Poplatek je možné uhradit platební kartou nebo bankovním převodem.
 • Pokyny k platbě se zobrazí po podání elektronické přihlášky a budou zároveň zaslány na mail uvedený v přihlášce.
 • Zařazení přihlášky do přijímacího řízení si můžete zkontrolovat. Čtěte, prosím, pozorně instrukce k vyplnění.

Po vyplnění elektronické přihášky je nutné dodat na studijní oddělení tyto dokumenty:

 • Strukturovaný životopis.
 • Kopie dokladu o ukončeném VŠ vzdělání (diplom a dodatek k diplomu).
 • Motivační dopis v rozsahu jedné strany.
 • Stanovisko školitele.
 • Případný seznam odborných publikací.
 • Doklad o úrovni jazykových znalostí.

Adresa doručení:

Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní – Studijní oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1

 

E-přihláška (IS STAG)

Aktuální přehled nabízených témat disertačních prací pro studijní programy:

 

Počet přijímaných uchazečů do studijních programů:

 

 

Připojte se na Instagramu

img img img img img img