overlay

Semináře a kurzy pro doktorandy

Semináře a kurzy pro doktorandy

Univerzitní doktorská škola

  • Zajišťuje semináře pro studenty doktorského studia.
  • Jsou zaměřeny na etické otázky vědecké práce, praktické dovednosti při psaní vědeckých dokumentů a publikací, rešerše, proces publikování a problematiku výběru vhodného časopisu dle zaměření práce.

Pravidelné semináře - zimní semestr 2022/2023

 

Seminars for PhD students

Kurzy anglického jazyka

 

Nabídka vnitřní jazykové školy TUL:
Kurzy cizích jazyků

Užitečné webináře / Webinars

V rámci Research Academy poskytuje nakladatelství Elsevier webináře orientované na problematiku akademického psaní, publikování výsledků vědecké práce a dalších souvisejících témat. Webináře jsou vhodné pro rozvíjení akademických dovedností doktorandů.

Webináře Elsevier – Research Academy

Další semináře a kurzy

Doktorandi FS TUL se mohou účastnit i dalších seminářů v rámci projektu RoLiZ 4.0  –  Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Připojte se na Facebooku

Děkujeme našim kolegům učitelům za jejich... U příležitosti oslav 7️⃣0️⃣ let založení naší... Univerzitní tým studentské formule FS TUL... Rádi byste následovali úspěšné startupisty z... Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult...