overlay

Semináře a kurzy pro doktorandy

Semináře a kurzy pro doktorandy

Univerzitní doktorská škola

  • Zajišťuje semináře pro studenty doktorského studia.
  • Jsou zaměřeny na etické otázky vědecké práce, praktické dovednosti při psaní vědeckých dokumentů a publikací, rešerše, proces publikování a problematiku výběru vhodného časopisu dle zaměření práce.

Pravidelné semináře - zimní semestr 2023/2024

 

Seminars for PhD students

Kurzy anglického jazyka

 

Nabídka vnitřní jazykové školy TUL:
Kurzy cizích jazyků

Užitečné webináře / Webinars

V rámci Research Academy poskytuje nakladatelství Elsevier webináře orientované na problematiku akademického psaní, publikování výsledků vědecké práce a dalších souvisejících témat. Webináře jsou vhodné pro rozvíjení akademických dovedností doktorandů.

Webináře Elsevier – Research Academy

Připojte se na Instagramu

img img img img img img