overlay
Home Internacionalizace Studentské mobility

Studentské mobility

Program Erasmus+ nabízí studentům tři typy mobilit: studijní pobyty na základě platných meziinstitucionálních dohod, pracovní stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové nebo partnerské zemi anebo absolventskou stáž, která je určena pro čerstvé absolventy.

Erasmus+ 2024/2025!

Erasmus+ 2024/2025

Nestihli jste se přihlásit do výběrového řízení? Stále je šance vyjet! Kontaktujte marcela.valkova@tul.cz

  • Výběrové řízení se vyhlašuje vždy v listopadu a je určeno pro výjezdy v nadcházejícím akademickém roce, tj. zimní a letní semestr.
  • Mobility se mohou uskutečnit od 1. 9. do 31. 8.
  • Pro mobility jsou způsobilé následující země: členské státy EU, země EHP, kandidátské země (Turecko, Severní Makedonie, Srbsko) a partnerské země, tj. všechny ostatní země světa (tzv. Mezinárodní mobilita) - na TUL bude realizováno pouze do partnerských zemí regionu č. 14, tj. Faaerské ostrovy, Švýcarsko a Velká Británie.
  • Studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt (min. doba 2 měsíce, nutná meziinstitucionální smlouva) nebo na pracovní stáž (min. doba 2 měsíce). 
  • Možnost krátkodobé mobility pro studenty doktorského studia a všechny studenty spadající do kategorie studentů v rámci inkluze, tj. s omezenými příležitostmi (zdravotní, ekonomické, jiné překážky) - délka 5-30 dní, na TUL bude financováno max. 14 dní. 
  • Akademikům nabízí program Erasmus+ možnost výukového pobytu (priorita, nutná meziinstitucionální smlouva, min. doba 2 dny, min. počet odučených hodin 8) či školení (min. doba 2 dny). 
  • Mobilit se mohou zúčastnit rovněž vědečtí a administrativní zaměstnanci, kterým program Erasmus+ nabízí možnost zúčastnit se školení (min. doba 2 dny) v souladu se svým pracovním zaměřením.

Přehled konkrétních partnerských škol pro realizaci studijních a výukových pobytů.

Výše finanční podpory

Připojte se na Instagramu

img img img img img img