overlay
Home Internacionalizace Studentské mobility

Studentské mobility

Program Erasmus+ nabízí studentům tři typy mobilit: studijní pobyty na základě platných meziinstitucionálních dohod, pracovní stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové nebo partnerské zemi anebo absolventskou stáž, která je určena pro čerstvé absolventy.

Vyhlášeno výběrové řízení Erasmus+ 2023/2024!

Právě vyhlášeno výběrového řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2023/2024!

  • Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení mobilit pro celý akademický rok 2023/2024, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr. Mobility se mohou uskutečnit od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2024.
  • Pro mobility jsou způsobilé následující země: členské státy EU, země EHP, kandidátské země (Turecko, Severní Makedonie, Srbsko) a partnerské země, tj. všechny ostatní země světa (tzv. Mezinárodní mobilita) - na TUL bude realizováno pouze do partnerských zemí regionu č. 14, tj. Faaerské ostrovy, Švýcarsko a Velká Británie
  • Studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt (min. doba 2 měsíce, nutná meziinstitucionální smlouva) nebo na pracovní stáž (min. doba 2 měsíce). 
  • NOVĚ možnost krátkodobé mobility pro studenty doktorského studia a všechny studenty spadající do kategorie studentů v rámci inkluze, tj. s omezenými příležitostmi (zdravotní, ekonomické, jiné překážky) - délka 5-30 dní. 
  • Akademikům nabízí program Erasmus+ možnost výukového pobytu (priorita, nutná meziinstitucionální smlouva, min. doba 2 dny, min. počet odučených hodin 8) či školení (min. doba 2 dny). 
  • Mobilit se mohou zúčastnit rovněž administrativní zaměstnanci, kterým program Erasmus+ nabízí možnost zúčastnit se školení (min. doba 2 dny) v souladu se svým pracovním zaměřením.

Termín pro podání přihlášek: 13. 1. 2023.

POZOR!!!! Studenti se hlásí do výběrového řízení přes IS STAG, kam vloží přihlášku a další dokumenty stanovené výběrovým řízením. Nápověda, jak se přihlásit do výběrového řízení přes IS STAG - zde

Přihlášky zaměstnanců přijímá na předepsaném formuláři Ing. Marcela Válková.

Text vyhlášení výběrového řízení - zde.

Přehled konkrétních partnerských škol, se kterými má fakulta uzavřenou smlouvu pro realizaci studijních a výukových pobytů.

Výše finanční podpory

Připojte se na Facebooku

Pozvánka na dvě zajímavá témata disertačních... Liberecká strojárna je v TOP5 fakult... Také letos vyhlašujeme soutěž ve Studentské... Jen se trochu počasí umoudřilo a my už opět... Poslední workshop,  který se uskutečnil před... Pozvání fakulty na setkání se zástupci kateder...