overlay

Navazující magisterské studijní programy

Standardní doba studia: 2 roky.

Forma studia: prezenční i kombinovaná. Výuka u kombinované formy probíhá v pátek cca 2x měsíčně.

Zakončení studia: úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, absolvent získá akademický titul "inženýr" – ve zkratce Ing. uváděné před jménem.

Přijímací řízenípodrobnosti

Studijní programy

Kompletní přehled všech studijních programů (bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia), které v současnosti vyučujeme:

Najdete zde

Video prezentace studijních programů a sdílené laboratoře

Připojte se na Instagramu

img img img img img img