overlay

Adaptační příručka pro studenty doktorského studia

Průvodce pro nové doktorandy na TUL.

Informace a formuláře

Individuální studijní plán – vzor
Roční studijní plán – vzor
Roční hodnoceni – vzor
Tabulka pro hodnocení publikační činnosti 
Zápis o zkoušce doktorského studia 
Přihláška - státní doktorská zkouška
Jednotná úprava disertačních prací
Obhajoba disertační práce – informace
Žádost o obhajobu disertační práce 

Připojte se na Instagramu

img img img img img img