overlay

Adaptační příručka pro studenty doktorského studia

Průvodce pro nové doktorandy na TUL.

Informace a formuláře

Individuální studijní plán – vzor
Roční studijní plán – vzor
Roční hodnoceni – vzor
Tabulka pro hodnocení publikační činnosti – vzor
Zápis o zkoušce doktorského studia – vzor
Státní doktorská zkouška – přihláška
Jednotná úprava disertačních prací
Obhajoba disertační práce – informace
Žádost o obhajobu disertační práce – vzor

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se  u nás rozhodli  strávit...