overlay
Home Internacionalizace Nadace

Nadace

Je možné se rovněž ucházet o finanční podporu na zahraniční studium/stáž u různých nadací.

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Tomáš Krsek, který svoji kariéru spojil se Škodou Plzeň, nabízí zaplacení školného až 10 studentům ročně.  U Nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových mohou žádat pouze studenti mladší 25 let, kteří jsou již přijati na magisterské studium na zahraniční školu.

 

Nadace Zdeňka Bakaly

Zdeněk Bakala kdysi odešel z komunistického Československa za lepším vzděláním a smysluplnějším životem. Jeho nadace má program Scholarship, který talentovaným studentům přispívá na zahraniční vzdělání. O stipendium mohou požádat studenti do 33 let. Pokud pilně studují, nadace je podporuje po celou dobu studia bez ohledu na vybraný obor. O získání stipendia rozhoduje kromě studijních výsledků a motivace i vztah studentů k dobrovolnictví.

Připojte se na Facebooku

Dnes nás v laboratořích navštívilo téměř... V sobotu 26. listopadu se koná celouniverzitní... V pátek 25. 11. 2022 vyvrcholí finálové kolo... Výběrové řízení na studentské pobyty, pracovní... Chcete se stát součástí týmu, který vyvíjí,... Svůj volný den se  u nás rozhodli  strávit...