overlay

Sekretariát

Sekretariát zajišťuje administraci a organizační agendu děkana, proděkanů, tajemníka fakulty, akademického senátu a ostatních oddělení děkanátu.

 

Irena BERÁNKOVÁ
asistentka děkana
Tel.: + 420 48 5353108
Fax: 48 535 3535
E-mail: irena.berankova@tul.cz

 

Ing. Martin VLASÁK
IT technik
Tel.: + 420 48 5353524
E-mail: martin.vlasak@tul.cz

Připojte se na Instagramu

img img img img img img