overlay

Sekretariát

Sekretariát zajišťuje administraci a organizační agendu děkana, proděkanů, tajemníka fakulty, akademického senátu a ostatních oddělení děkanátu.

 

Irena BERÁNKOVÁ
asistentka děkana
Tel.: + 420 48 5353108
Fax: 48 535 3535
E-mail: irena.berankova@tul.cz

 

Bc. Lubomír SIVČÁK
IT technik DFS
Tel.: + 420 48 5352945
E-mail: lubomir.sivcak@tul.cz

Připojte se na Instagramu

img img img img img img