overlay
Home Věda a výzkum Laboratoře a vybavení

Laboratoře a vybavení

 

Materiály


 

KATEDRA MATERIÁLU » KMT

Laboratoř mikroskopie a obrazové analýzy
Laboratoř studia přírodních materiálů
Laboratoř tvorby a hodnocení tenkých vrstev
Laboratoř testování mechanických vlastností materiálů a defektoskopie
Laboratoř geopolymerních materiálů

 

Mechanika


 

KATEDRA MECHANIKY, PRUŽNOSTI A PEVNOSTI » KMP

Laboratoř experimentální mechaniky
Laboratoř kompozitních materiálů
Laboratoř numerických simulací

 

KATEDRA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ » KEZ

Laboratoř vícefázového proudění a kavitace
Laboratoř numerické analýzy v mechanice tekutin
Laboratoř optických a vizualizačních metod
Laboratoř technických měření a termofyzikálních vlastností látek

 

Konstrukce


 

KATEDRA TEXTILNÍCH A JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ » KTS

Laboratoř textilních strojů
Laboratoř digitálního prototypu
Laboratoř jednoúčelových strojů
Laboratoř strojů na výrobu nanovláken
Experimentální laboratoř konstrukce strojů

 

KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ » KST

Laboratoř aplikované mechaniky
Laboratoř CAD a FEM
Laboratoř Designu a PLM
Laboratoř komfortu sezení

 

KATEDRA ENERGETICKÝCH ZAŔÍZENÍ » KEZ

Laboratoř energetických zařízení

 

KATEDRA SKLÁŘSKÝCH STROJŮ A ROBOTIKY » KSR

Laboratoř robotiky

Laboratoř sklářské techniky
Laboratoř strojového vidění
Laboratoř pneumatických pohonů
 

KATEDRA VOZIDEL A MOTORŮ » KVM

Laboratoř pohonných jednotek

Laboratoř technické diagnostiky
 

KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE » KSA

Laboratoř kybernetických systémů
Laboratoř hydraulických a pneumatických systémů

 

Technologie


 

KATEDRA STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE » KSP

Analytická laboratoř

Laboratoř simulací technologických procesů

Laboratoř mechanického testování

Laboratoř vysokoteplotního testování materiálů

Technologická laboratoř
Laboratoř zkoušení a hodnocení polymerů

Laboratoř zpracování a degradace polymerů

 

KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE » KOM

Laboratoř třískových technologií a procesů
Laboratoř strojírenské metrologie

 

KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE » KSA

Laboratoř 3D měření a digitalizace, reverse engineering

Laboratoř aditivních technologií

Laboratoř CNC strojů
Laboratoř analýzy pohybu a ergonomie

Laboratoř simulace a optimalizace výrobních systémů

Připojte se na Instagramu

img img img img img img